2018. március 18. vasárnap
Boldog névnapot Sándor, Ede!

Magyar Szerb Kereskedelmi és Iparkamara Egyesület
6722. Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 70/45-222-33
e-mail: info@mszkik.hu
 

MKIK Brüsszeli EU Képviseletének elektronikus hírlevele (2017/14)

HÍREK

Új lendület
az EU-India szabadkereskedelmi tárgyalásoknak

Európai és indiai legfelsőbb döntéshozók kezdtek tárgyalásokat Újdelhiben a szabadkereskedelmi tárgyalások újrakezdésének kilátásairól. A delegációk egyebek között megvitatták az európai befektetők indiai beruházásait egyengető mechanizmus létesítésének, valamint az Európai Beruházási Bank (EIB) indiai szerepvállalása megerősítésének a lehetőségeit is. Az Európai Unió és India között 2007-ben kezdődtek meg a szabadkereskedelmi tárgyalások, amelyek 2013-ban megakadtak bizonyos vámeltörlési és piaci hozzáférési kérdések miatt. Az Európai Unió 2016-ban 88 milliárd dolláros forgalommal India legnagyobb kereskedelmi partnere volt.

Tanulószerződéses gyakorlati képzések: új európai kezdeményezés

Az Európai Bizottság javaslatot fogadott el a színvonalas és hatékony tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretéről. Az ajánlás 14 olyan alapvető kritériumot határoz meg, amelyet a tagállamoknak és az érdekelteknek alkalmazniuk kell a minőségi és hatékony tanulószerződéses gyakorlati képzések kialakítása érdekében. A Bizottság a kapcsolódó uniós finanszírozás révén támogatja a kritériumok végrehajtását. A tanulószerződéses gyakorlati képzés az iskolai oktatás és a munkahelyi képzés ötvözése, megkönnyíti a fiatalok számára az átmenetet az oktatás és képzés világából a munka világába. Jelenleg Európában mintegy 3,7 millióan vesznek részt tanulószerződéses gyakorlati képzésben.

Rekordszintű foglalkoztatás az Európai Unióban

Az Európai Unió legfrissebb statisztikai adatai szerint uniós és tagállami szinten is folyamatosan emelkedik a foglalkoztatás. 2017 második negyedévében a foglalkoztatás az EU-ban 1,5%-kal, az euróövezetben pedig 1,6%-kal nőtt 2016 ugyanazon időszakához képest. A tavalyi évhez képest az EU-ban 3,5 millióval, az euróövezetben pedig 2,4 millióval több embert foglalkoztatnak. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az EU-ban 235,4 millió embernek van munkája. Ez minden idők legmagasabb szintje. 2014 harmadik negyedévéhez képest ez az EU-ban 8 millióval, az euróövezetben pedig 5,6 millióval több ember foglalkoztatását jelenti.

Az Európai Bizottság
az uniós héarendszer átfogó reformját javasolja

Az Európai Bizottság bemutatta terveit az utóbbi huszonöt év uniós héaszabályainak reformjáról. Az átalakítás a kormányzatok és a vállalkozások számára is javítaná és korszerűsítené a rendszert. Jelenleg évente összességében több mint 150 milliárd euró értékű adó „tűnik el” a rendszerből, vagyis a tagállamok ennyivel kevesebbet költhetnek iskolákra, utakra vagy egészségügyre. Ebből a becslések szerint mintegy 50 milliárd euró – vagy uniós polgáronként 100 euró – a határokon átnyúló héacsalásra vezethető vissza. A javasolt reformnak köszönhetően ez az összeg a becslések szerint 80%-kal csökkenne.

Korszerűbb közbeszerzési eljárások

Az egységes piac megerősítése és az európai beruházások folyamatos ösztönzése érdekében az Európai Bizottság kezdeményezést terjesztett elő a közbeszerzési folyamatok korszerűsítésére. A kezdeményezés szerint az eljárások egyszerűsítése és meggyorsítása céljából törekedni kell a digitális technológia teljes körű kihasználására. Gazdaságunkban a közberuházások jelentős része közbeszerzés formájában valósul meg: értéke évi 2 billió euró, mely 14%-os részesedést jelent az EU GDP-jéből. Az uniós közbeszerzési jogszabályok előírják, hogy bizonyos értékhatár felett minden közbeszerzési szerződést meg kell pályáztatni az átláthatóság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elveinek tiszteletben tartása mellett.

Az uniós cukorkvóta-rendszer megszűnése

Közel 50 éves működés után, 2017. szeptember 30-án megszűnt az Európai Unió cukortermelésének szabályozására szolgáló kvótarendszer, amely a legutolsó még érvényben lévő ilyen típusú mezőgazdasági intézkedés volt. 2006 és 2010 között a cukorágazat mélyreható szerkezetátalakításon ment keresztül, melyhez az Unió 5,4 milliárd euró támogatást nyújtott. Ennek köszönhetően körültekintően fel tudott készülni a mostani változásra, miközben az elmúlt években számottevően nőtt az egész szektor termelékenysége. A kvótarendszer kivezetésével lehetővé válik a termelők számára, hogy a termelést a valós kereskedelmi lehetőségekhez szabják, és hogy kiaknázzák az új exportpiacok lehetőségeit.

Szigorít az EU: Vége a rejtett céges érdekeltségeknek?

Új, szigorított követelmények lépnek életbe a cégek tényleges tulajdonosaival kapcsolatosan az uniós országokban: az EU Negyedik Pénzmosás Elleni Irányelve megköveteli a társaságoktól és egyéb vállalkozásoktól a tényleges tulajdonosaikra vonatkozó pontos nyilvántartások vezetését és adott esetben ezek hozzáférhetővé tételét. Az irányelv értelmében tényleges tulajdonosnak minősül bármilyen olyan természetes személy, aki a társaság végső tulajdonosa, vagy afölött végső irányítást gyakorol. Gazdasági társaságok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki a társaság részvényeinek, szavazati jogának, vagy tulajdoni érdekeltségnek legalább 25 százalékos közvetlen vagy közvetett tulajdonosaként a társaság végső tulajdonosa vagy afölött végső irányítást gyakorol.

Luxemburg mintegy 250 millió euró összegű jogellenes
adókedvezményt nyújtott az Amazon számára

Az Európai Bizottság megállapította, hogy Luxemburg szabályellenesen nyújtott mintegy 250 millió euró összegű adókedvezményt az Amazonnak. Ez sérti az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályokat, mert lehetővé tette az Amazonnak, hogy jóval kevesebb adót fizessen, mint más vállalkozások. Az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok alapelvként rögzítik, hogy a jogellenes állami támogatást az okozott versenytorzulás megszüntetése érdekében vissza kell fizettetni. Bírságot nem szabnak ki, a visszafizettetés pedig nem minősül a szóban forgó vállalkozás megbüntetésének, pusztán helyreállítja a más vállalkozásokkal való azonos bánásmódot.

ESEMÉNYEK

2017. október 17., Brüsszel
SME Intergroup Breakfast: Szolgáltatási e-kártya
Szervező: Eurochambres
Helyszín: Európai Parlament, 60 rue Wiertz

2017. október 23-25., Brüsszel
Energia Információs Napok
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170

2017. október. 26., Brüsszel
Díjkiosztó: Európai Társadalmi Innováció Díj 2017
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Albert Hall, Eudore Pirmez 9

2017. november 6-10., Brüsszel
Nyersanyag Hét 2017
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan

2017. november 9. Brüsszel
Szabályozott szakmák az Európai Unióban
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Thon Hotel EU, Rue de la Loi 75

2017. november 20-24., Brüsszel
Szakképzés Európai Hete
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: számos brüsszeli és európai helyszín

2017. november 22. Brüsszel
Magas szintű konferencia: A szakképzés és az üzleti szféra kapcsolata
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan

2017. november 24., Brüsszel
5. Keleti partnerségi csúcstalálkozó
Szervező: Európai Tanács
Helyszín: Europa Building

2017. december 7., Brüsszel
Civil társadalom díj 2017
Szervező: EGSZB
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard

2017. december 14-15., Brüsszel
EuroMed Invest zárókonferencia
Szervező: Eurochambres
Helyszín: további információk hamarosan

2018. február 22-23., Brüsszel
2. Európai Ipari Napok
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további részletek hamarosan

PÁLYÁZAT

Egymilliárd euró fenntartható közlekedés fejlesztésére

Az Európai Bizottság 2017. február 8-án új pályázati felhívást tett közzé az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és más pénzalapok, köztük az Európai Stratégiai Beruházási Alap forrásainak igénybevételére. A pályázati kiírás célja, hogy ösztönözze a beruházások létrejöttét az innovatív és fenntartható közlekedési infrastruktúra-fejlesztések terén, egyúttal pedig támogassa az infrastruktúra kiépítéséhez szükséges munkahelyek létrejöttét.

Jelentkezési határidő:
2017. november 30.

H2020 projektek konzorciumai által meghirdetett versenypályázati kiírások

A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és KKV-k együttműködését,technológia transzfert, kísérleti infrastruktúrák hasznosítását, IKT technológiákra épülő ökoszisztémákfejlesztését támogató versenypályázatokat. A versenypályázatok a H2020 Participant Portálon vagy aprojektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.

Jelentkezési határidők:
017.09.01 – 2017. Október 31: TagItSmart!
2017.10.31 - 2018. február: symbIoTe
2018.01.01 - 2018.03.31: Vicinity

FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

Mit hoz az EU-Kanada kereskedelmi megállapodás
az uniós és magyar vállalkozások számára?

2017. szeptember 21-én ideiglenesen hatályba lépett az EU és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA), és ezzel megszűnik az Európai Unió tagállamai (köztük Magyarország) és Kanada között érvényben lévő vámok 98%-a. A CETA teljes végrehajtásának előfeltétele, hogy valamennyi uniós tagállam alkotmányos előírásainak megfelelően megerősítse a megállapodást. A kanadai és a magyar vállalkozások előtt megnyíló számtalan új lehetőségnek köszönhetően e lényeges mérföldkő várhatóan elmélyíti, és egyúttal kiszélesíti a Kanada és Magyarország között fennálló stabil kétoldalú kapcsolatot.
A CETA új lehetőségeket kínál az uniós vállalkozások számára – mérettől függetlenül –, hogy exportálhassanak Kanadába. Ez az uniós vállalkozások számára évente 590 millió euró összegű megtakarítást jelent: ezt az összeget kell jelenleg vámok címén kifizetni a Kanadába exportált áruk után. A CETA ugyanis megszünteti a vámokat az Unió és Kanada közötti kereskedelem tárgyát képező termékek (tarifacsoportok) 98 %-a esetében.
Mostantól Magyarország Kanadába irányuló gyakorlatilag teljes exporttevékenysége vámmentes, így a fő gépjárműipari, elektronikai és agrár-élelmiszeripari termékek kivitele is, amelyek ezáltal még versenyképesebbé válhatnak. Azok a magyar vállalkozások pedig, amelyek kanadai technológiákat és termékeket kívánnak beszerezni, vámmentesen importálhatnak árucikkeket és szolgáltatásokat Kanadából.
Az árukereskedelem terén érvényesülő előnyökön túl a CETA-nak köszönhetően a kanadai és magyar vállalkozások minden korábbinál szélesebb hozzáférést kaphatnak a közbeszerzési lehetőségekhez, ideértve nemcsak a szövetségi, hanem a tartományi és önkormányzati szintű szerződéseket is. Az Atlanti-óceán két oldalán működő vállalkozások a fokozott jogbiztonság, a munkavállalók intenzívebb mobilitása, valamint általában véve egyszerűbb szabályok és eljárások előnyeit élvezhetik majd.
A megállapodás különösen azon kisebb cégeknek kedvez, amelyek a legkevésbé engedhetik meg maguknak a Kanadába irányuló exporttal járó bürokrácia költségeit. A kisvállalkozások időt és pénzt takarítanak meg például azzal, hogy mentesülnek a dupla terméktesztelési előírások, a hosszadalmas vámeljárások és a magas jogi költségek alól.
A gazdasági és kereskedelmi megállapodás új lehetőséget teremt az európai gazdák és az élelmiszeripari vállalkozások számára, miközben teljes mértékben megvédi az EU érzékeny ágazatait.
Bizonyos kanadai termékek esetében az unió csak korlátozott mértékben nyitotta meg piacát, miközben számos európai exportterméknél biztosítja a kanadai piachoz való jobb hozzáférést. Ilyenek például a sajtok, a borok és más szeszes italok, a zöldség-gyümölcstermékek és a feldolgozott termékek. A CETA ezenkívül 143 uniós "földrajzi árujelző", vagyis magas minőségű regionális élelmiszer- és italtermék védelmét biztosítja Kanadában, köztük a magyar szegedi szalámiét is. Az Unióban élő 500 millió fogyasztó ugyancsak jól jár a megállapodással. A CETA révén úgy bővül a rendelkezésünkre álló áruválaszték, hogy a jelenlegi európai normák nem sérülnek, hiszen kizárólag olyan termékek és szolgáltatások léphetnek be az uniós piacra, melyek teljes körűen megfelelnek valamennyi uniós előírásnak. A CETA nem fog változtatni a jelenlegi uniós élelmiszerbiztonsági szabályozáson, így a géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó termékekre vonatkozó uniós előírásokon és a hormonkezelt marhahúsra vonatkozó tilalmon sem.
Magyarország számára különösen fontos, hogy a CETA keretében továbbra is érvényben maradjanak az olyan területekre vonatkozó előírásaink és szabályozásaink, mint a környezetvédelem és az élelmiszerbiztonság, ezen belül pedig a géntechnológiával módosított szervezetekre (GMO) vonatkozó előírások.
A CETA azonban nem csak gazdasági előnyöket kínál, hiszen egy olyan új, progresszív kereskedelmi megállapodásról van szó, amelynek célja a globalizáció pozitív irányú befolyásolása. A CETA többek között azért jelent hatalmas áttörést, mert a gazdasági növekedéssel együtt a munkavállalói jogok védelmét és a magas szintű környezetvédelmet is biztosítja. Nagyobb jogbiztonságot nyújt továbbá a szolgáltató szektorban, nagyobb mobilitást a vállalatok alkalmazottainak, és egy olyan keretet teremt, amely lehetővé teszi a szakképesítések kölcsönös elismerését az építész szakmától kezdve a darukezelő szakmáig.
A szabadkereskedelmi megállapodások területén szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdasági együttműködés egyértelműen élénkíti a növekedést és emeli a foglalkoztatás mértékét Európában. Példa erre az EU és Dél-Korea közötti kereskedelmi megállapodás. Az EU és Dél-Korea közötti kereskedelmi megállapodás 2011. évi hatálybalépése óta az EU több mint 55 %-kal növelte Dél-Koreába irányuló kivitelét. Egyes mezőgazdasági termékek exportja 70 %-kal nőtt, míg az uniós gépkocsi export megháromszorozódott. E megállapodást is az uniós szintű megerősítést követően több évig ideiglenesen alkalmazták, majd valamennyi uniós tagállam megerősítette. Európában 31 millió munkahely függ az exporttól. Minden további egymilliárd eurós export átlagban 14 000 munkahelyet hoz létre az EU-ban.

A CETA áttekintése:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156139.pdf
A CETA és a mezőgazdaság:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156168.pdf
Útmutató a CETA-hoz vállalkozások számára:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156062.pdf
A CETA hatása Magyarországra:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/may/tradoc_155578.pdf
A CETA és Ön – interaktív térkép a Kanadával Európa-szerte a helyi közösségek szintjén folytatott kereskedelemről szóló tájékoztatóval:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/Mellékelt állományok

Állománynév Típus Méret
mkik_eu_hirlevel_2017_14_szam.pdf pdf 1.61 MB

Hozzászólások

Ehhez a hírhez még senki sem szólt hozzá. Legyen Ön az első!

Szóljon hozzá

HTML kód használata nem engedélyezett, de a webcímek automatikusan át lesznek alakítva linkekké. Az e-mail cím soha nem lesz publikálva.. A hozzászólások moderálási jogát fenntartjuk. Az avatarok megjelenítéséhez a Gravatar szolgáltatást használjuk. Töltse föl képét itt: www.gravatar.com.

Remaining characters

security image

Minden  -al jelölt mező kitöltése kötelező!