2018. március 18. vasárnap
Boldog névnapot Sándor, Ede!

Magyar Szerb Kereskedelmi és Iparkamara Egyesület
6722. Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 70/45-222-33
e-mail: info@mszkik.hu
 

MKIK Brüsszeli EU Képviseletének elektronikus hírlevele (2017/18)

HÍREK

Brüsszeli üzenet a kkv-knak: ruházzanak be az innovációba és a kreativitásba
A szellemi tulajdonjogok hatékony védelme érdekében az Európai Bizottság intézkedéseket terjesztett elő, arra ösztönözve az európai cégeket – különösen a kkv-kat és az induló vállalkozásokat –, hogy ruházzanak be az innovációba és a kreativitásba. A kezdeményezések célja, hogy megkönnyítsék a szellemi tulajdonjogok megsértésével szembeni hatékony fellépést, előmozdítsák a több országra kiterjedő jogviták rendezését, és segítsék a küzdelmet a hamisított és a kalóz áruk ellen, melyek aránya 5%-ot tesz ki az uniós importon belül.

Erasmus+: újabb rekordév
Az Európai Bizottság közzétette az Erasmus+ program 2016. évi eredményeiről szóló jelentését. Az Erasmus+ költségvetését az előző évhez képest 7,5%-kal megnövelve az EU minden eddiginél többet, azaz 2,27 milliárd eurót fordított a programra. Ebből az összegből 725 000 európai számára nyújtott mobilitási támogatást külföldi tanulmányokhoz, képzésekhez, oktatási tevékenységhez, munkavállaláshoz, illetve önkéntes tevékenységekhez. Így a jelenlegi program 2014-es kezdete óta immár több mint 2 millióan vehették igénybe a támogatást. 2016-ban 14 752 magyar polgár vett részt 399 projekt keretében felsőoktatási, szakképzési, oktatási, ifjúsági és felnőttkori tanulással kapcsolatos mobilitási kezdeményezésekben, melyek összesen több mint 25 millió euró támogatásban részesültek.

Tanácsi megállapodás az egységes digitális ügyfélkapuról
A Tanács elfogadta álláspontját az egységes digitális ügyfélkapu létrehozásáról, amely online tájékoztatást, eljárásokat, segítséget és problémamegoldó szolgáltatásokat biztosít majd a polgároknak és a vállalkozásoknak. Az egységes digitális ügyfélkapu több olyan hálózatot és szolgáltatást fog integrálni, amelyet nemzeti és uniós szinten annak érdekében hoztak létre, hogy segítsék a polgárokat és a vállalkozásokat a határokon átnyúló tevékenységeikben. Ezek közé tartoznak az Európai Fogyasztói Központok, az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat, a SOLVIT, a Szellemi Tulajdonjogok HelpDesk, a Europe Direct és az Enterprise Europe Network. A digitális ügyfélkapu felhasználóbarát felülettel rendelkezik és az Unió valamennyi hivatalos nyelvén használható lesz majd.

Elektronikus fizetések: biztonságos és innovatív megoldások
Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el abból a célból, hogy a vásárlók biztonságosabban tudjanak elektronikusan fizetni az üzletekben és az interneten megvásárolt termékekért. A fogyasztók ennek köszönhetően kényelmesebb, költséghatékonyabb és innovatívabb megoldásokat vehetnek majd igénybe a pénzforgalmi szolgáltatóktól. Az új szabályok értelmében a fizetést megelőző hitelesítést alapesetben legalább két, egymástól független elem használatával kell majd végezni, például egy fizikai tárgy – kártya vagy mobiltelefon – és egy jelszó vagy biometrikus azonosító (például ujjlenyomat) kombinációjával.

Méltányos adóztatás: új javaslatcsomag az áfacsalások visszaszorítása céljából
Az Európai Bizottság új eszközöket terjesztett elő az uniós hozzáadottértékadó (héa) rendszerének csalásbiztosabbá tétele és a nagy volumenű héacsalásokat eredményező kiskapuk megszüntetése érdekében. Az új szabályozás célja, hogy a tagállamok közötti bizalom és információcsere elmélyüljön, a nemzeti adóhatóságok és bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés pedig megerősödjön. A héacsalások a legóvatosabb becslések szerint is évi több mint 50 milliárd eurós bevételkiesést okoznak az uniós tagállamoknak, ezáltal forrásokat vonva el a közberuházásoktól.

Afrikai Unió – Európai Unió csúcstalálkozó: befektetés a fiatalok fenntartható jövőjébe
Az Afrikai Unió és az Európai Unió közötti ötödik csúcstalálkozót november 29– 30-án tartották Abidjanban, melynek átfogó témája az ifjúság volt. A csúcstalálkozón az Afrikai Unió 55 vezetője, valamint a 28 EU-tagállam vezetői gyűltek össze. Az európai vezetők bemutatták, az afrikai partnerek pedig üdvözölték az EU innovatív külső beruházási tervét, amely 44 milliárd eurónyi magánberuházást mozgósít majd a fenntartható fejlődés és a munkahelyteremtés területén. Különös figyelmet fognak fordítani a nők és fiatalok vállalkozói készségeinek javítására. A frissen indított Fenntartható vállalkozások Afrikáért (SB4A) elnevezésű platform strukturált párbeszédet tesz majd lehetővé az európai és afrikai magánszektorral.

Uniós agrárpolitika: szélesebb hatáskört kaphatnak a tagállamok
Az Európai Bizottság közzétette a közös agrárpolitika lehetséges jövőbeli irányait összefoglaló közleményét. A Bizottság a szabályok egyszerűsítése és rugalmasabb megközelítés kialakítása révén biztosítaná, hogy a közös agrárpolitika tényleges eredményeket hozzon a gazdálkodók támogatása terén, és kijelölje az uniós mezőgazdaság fenntartható fejlődésének irányát. „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című dokumentumban a Bizottság többek között azt kezdeményezi, hogy a jövőben a tagállamok szélesebb hatáskört kapjanak azt illetően, hogyan és hol fektetik be a kapott támogatásokat úgy, hogy teljesüljenek a környezetvédelemmel, klímaváltozással és fenntarthatósággal kapcsolatos közös célok.

Jön az európai társadalombiztosítási azonosító jel? – új uniós konzultáció
Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított, hogy széles körben felmérje, hogyan vélekednek az uniós polgárok az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozására irányuló tervről, illetve az európai társadalombiztosítási azonosító jel tervezett bevezetéséről. Az Európai Munkaügyi Hatóság azt hivatott biztosítani, hogy a munkavállalók mobilitására vonatkozó uniós szabályokat EU-szerte mindenütt méltányosan, egyszerűen és hatékonyan érvényre juttassák. Az európai társadalombiztosítási azonosító jel bevezetése azt célozza, hogy a polgárok és a közigazgatási szervek közötti kommunikáció számos szakpolitikai területen egyszerűbbé és korszerűbbé váljon.

ESEMÉNYEK

2017. december 13., Brüsszel
Horizon 2020 Információs Nap – Közlekedés
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi, 170

2017. december 14-15., Brüsszel
EuroMed Invest zárókonferencia
Szervező: Eurochambres
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard

2017. december 19., 9:30-17:45, Brüsszel
Export Fórum 2017
Szervezők: Európai Bizottság
Helyszín: Albert Borschette Conference Centre, rue Froissart 36

2018. január 18-19., Brüsszel
RISE 2017
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: 16 Place Charles Rogier

2018. január 23-24., Brüsszel
10. Európai Űrkonferencia
Szervezők: Európai Bizottság, Európai Parlament, Business Bridge Europe
Helyszín: Le Palais d'Egmont Place du Petit Sablon, 8 bis

2018. január 24., Brüsszel
Az időskori foglalkoztatás kihívásai
Szervező: Eurofund
Helyszín: 1 Place du Congrés

2018. február 7-8., Brüsszel
A felnőttkori képzés jelenje és jövője
Szervező: Cedefop, EGSZB, Európai Bizottság
Helyszín: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2 rue Van Maerlant

2018. február 22-23., Brüsszel
2. Európai Ipari Napok
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további részletek hamarosan

2017. március 15-16., Brüsszel
Your Europe, Your Say 2018
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard

2018. március 18. 10:00-16:30, Brüsszel
Üzleti környezet javítása az EU-ban: a KKV-k az uniós napirend fókuszában
Szervező: Public Policy Exchange
Helyszín: Thon Hotel Brussels City Centre, 17 avenue du Boulevard

2018. március 20., Brüsszel
Magas szintű H2020 konferencia: Kulturális Örökség és Innováció
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan

2018. május 21-25., Brüsszel
EU Zöld Hét 2018 Zöld városok a zöld jövőért
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és számos európai helyszín

PÁLYÁZAT

Közös képesítések a szakképzésben
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EACEA/27/2017 az Erasmus+ program keretében
KA3 – A szakpolitikai reform támogatása

A felhívás általános célkitűzése egyrészt a fiatalok foglalkoztathatóságának növelése és a vállalkozások számára is előnyös, magasan képzett és mobilis munkaerő létrehozása, másrészt a közös európai szakképzési képesítések támogatása. A felhívás konkrét célja a közös szakképzési képesítések előkészítésének vagy létrehozásának támogatása, illetve a meglévő képesítések fejlesztése.

Támogatható partnerségek
A partnerségnek az Erasmus+ legalább két különböző programországából származó partnerekből kell állnia (amelyek közül legalább az egyiknek európai uniós tagállamnak kell lennie).

A partnerségben továbbá legalább három partnernek kell részt vennie, köztük a következő két szervezetnek (a partnerek egyike lesz a koordináló szervezet, amely a partnerszervezetek nevében pályázatot nyújt be az Erasmus + támogatásra.):

 • egy szakképzést nyújtó szervezet (felső középfokú, nem felsőfokú vagy felsőfokú posztszekunder szinten),
 • egy vállalkozás (állami vagy magán) vagy kereskedelmi, kézműves és iparkamara, vagy ágazati/szakmai szervezet

Egyéb támogatható szervezetek: releváns képesítő vagy egyenértékű hatóságok (nemzeti, regionális vagy ágazati szinten), helyi, regionális vagy nemzeti állami hatóságok, szociális partnerek (munkáltatói és munkavállalói szervezetek), kutatóintézetek, európai ernyőszervezetek, ágazati szakképzettségfejlesztési tanácsok vagy ezekkel egyenértékű szervezetek, állami foglalkoztatási szolgálatok, ifjúsági szervezetek, szülői szervezetek, más érintett szervezetek.

Tevékenységek és várt eredmények
A tevékenységeket 2018. szeptember 1. és 2018. november 1. között kell megkezdeni. A projektek időtartama 24 hónap.

 • Közös szakképzési képesítések kialakítása vagy fejlesztése a kötelező partnerekkel rendelkező országok konkrét készségigényeinek figyelembevétele céljából, hogy ezen országok mindegyikében képesítésként ismerjék el a közös szakképzési képesítéseket.
 • Új fenntartható együttműködési struktúrák létrehozása az átláthatóság, összehasonlíthatóság, megfelelő minőségbiztosítási rendszerek és a képesítések kölcsönös elismerésének biztosítása érdekében, ugyanakkor a meglévő együttműködés rendszeresebbé és célzottabbá tétele.

Költségvetés
A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege legfeljebb 6 millió EUR. A maximális uniós társfinanszírozási arány 80 % lesz. A támogatás összege minden esetben 200 000 és 500 000 EUR között lesz. Várhatóan körülbelül 20 pályázat részesül finanszírozásban.

A pályázatokat legkésőbb 2018. január 31-én déli 12:00 óráig (brüsszeli idő szerint) kell benyújtani.

H2020 projektek konzorciumai által meghirdetett versenypályázati kiírások

A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és KKV-k együttműködését, technológia transzfert, kísérleti infrastruktúrák hasznosítását, IKT technológiákra épülő ökoszisztémák fejlesztését támogató versenypályázatokat. A versenypályázatok a H2020 Participant Portálon vagy a projektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.
Jelentkezési határidők:
2017.10.31 - 2018. február: symbIoTe
2018.01.01 - 2018.03.31: Vicinity

FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

Consumer Law Ready program:
A KKV-k felkészítése a fogyasztóvédelmi jogszabálynak való megfelelésére

Az Európai Unióban közel 22 millió vállalkozás működik, ezeknek 99,8 százaléka kis- és középvállalkozás. A bonyolult, szerteágazó és sokrétű uniós és nemzeti szintű fogyasztói jogszabályozások miatt a KKV-k nehezen igazodnak el a jogaik és kötelezettségeik labirintusában. Ami a fogyasztóvédelmi jogszabályokat illeti, a felmérések azt mutatják, hogy csak nagyon kevés KKV tudja megmondani például azt, hogy milyen hosszú a hivatalos garancia időtartama, vagy hogy mennyi ideje van a fogyasztóknak a vásárlástól való elállásra az online vásárlások során. Az Európai Unió fogyasztóvédelmi rendelete ugyan már 2014-ben hatályba lépett, mégis sok homályos terület maradt fenn, főként, ami az online kereskedelemre vonatkozó szabályozásokat illeti.

Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének (Eurochambres), a Kézműves, Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetségének (UEAPME) és az Európai Fogyasztók Szövetségének (BEUC) együttműködésében létrejött a Consumer Law Ready elnevezésű uniós finanszírozású program, amelynek célja, hogy a mikro-, kis-, és középvállalkozások szakszerű felkészítést és tájékoztatást kapjanak az uniós és nemzeti fogyasztóvédelmi jogoknak való megfelelést illetően. Így elkerülhetik a zavarba ejtő fogyasztó panaszokat és költséges peres eljárásokat.

Hogyan?
A „Consumer Law Ready” projekt európai szakértői csapata minden tagállamban felkészített egyetlen nemzeti szakértőt (úgynevezett vezető képzőt). A vezető képző feladata, hogy a megszerzett tudást helyi szinten szervezett képzéseken keresztül átadja az üzleti közvetítő szervezeteknek, pl. kereskedelmi és iparkamaráknak, akik majd közvetlenül érik el a kis- és középvállalkozások köreit.

Magyarországon a nemzeti vezető képző Dr. Fazekas Judit, a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánja (elérhetőség : fazekas.judit@sze.hu; telefonszám, +36 (96) 503-470 3470). Az első magyarországi képzésre várhatóan 2018. július 27-28-án kerül majd sor Győrben. Az Európai Bizottság reményei szerint ezen nagy számban vesznek majd részt a területi kereskedelmi és iparkamarák szakértői, hiszen a végső cél a kis- és középvállalkozások széleskörű tájékoztatása.

A projekt célkitűzései:

 • Minden képzési modul érinti az uniós és az adott tagállam nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályozásait, a képzési anyagok az adott tagállam nyelvén kerülnek összeállításra (Power Point előadás, képzési segédanyagok, tanúsítvány stb.), hogy a KKV-k teljes mértékben megérthessék a tagállamukra vonatkozó előírásokat.
 • Egy felhasználásra kész képzési csomagról van szó, a program a népszerűsítő anyagokat is tartalmazza.
 • A projekt honlapján (http://www.consumerlawready.eu) elérhető lesz egy online fórum, a gyakran feltett kérdések és a képzési modulok online verziója is.

Milyen fontos területeken kapnak felkészítést a képzés során?
5 képzési modul került kidolgozásra, amelyeken keresztül a KKV-k megismerhetik, hogy milyen üzleti követelményeknek kell eleget tenniük:

1) Szerződéskötést megelőző tájékoztatási előírások
2) A vásárlástól való elállás joga
3) Hibás áruk javítása és cseréje
4) Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és szerződési feltételek
5) Alternatív és online vitarendezési mechanizmusok

Az uniós fogyasztóvédelmi jogszabály 10 legfontosabb újítása
A kormányoknak 2013. december 13-ig két év állt rendelkezésére a szabályok tagállami szinten történő átültetésére, a szabályok tényleges hatálybalépésére vonatkozó határidő 2014. június 13. volt. Ettől a dátumtól kezdve Magyarországon is életbe lépett az új uniós fogyasztóvédelmi jogszabály. A legfontosabb újítások a következők:

 • Az egységes szabályok révén a vállalkozások Európa-szerte könnyebben kereskedhetnek

Egységes alapvető szabályozás az Európai Unió területén a távollevők között (telefonon, postai úton vagy interneten) és az üzlethelyiségen kívül (az utcán vagy a vásárló otthonában) kötött szerződésekre vonatkozóan. Különleges szabályok vonatkoznak majd a kisvállalkozásokra és a kisiparosokra.

 • A javaslat megszünteti a rejtett internetes díjakat és költségeket

A fogyasztók a jövőben védelmet kapnak az interneten megbúvó „költségcsapdákkal” szemben, amikor a csalók a fogyasztót „ingyenes” szolgáltatások, például horoszkópok vagy receptek megvásárlására próbálják rávenni.

 • Növekszik az árak átláthatósága

A kereskedőknek fel kell tüntetniük a termék vagy szolgáltatás teljes költségét és minden egyéb díjat.

 • Tilos előre bejelölt négyzeteket alkalmazni az internetes oldalakon

Internetes vásárlás alkalmával előfordulhat, hogy a vevőnek megrendelése feladása előtt további vásárlási opciókat kínálnak fel, ilyen lehet például az utasbiztosítás vagy az autókölcsönzés. Az új irányelvnek köszönhetően az Unió egész területén tilos lesz előre bejelölt négyzeteket használni.

 • A fogyasztónak 14 napig jogában áll elállni a vásárlástól

Az uniós jog által mostanáig előírt 7 napról 14 naptári napra növekszik az az időszak, amelyen belül a vásárlók elállhatnak az adásvételi szerződéstől.

 • Kiszélesednek a visszatérítéshez való jogok

A kereskedőnek az elállást követő 14 napon belül vissza kell térítenie a fogyasztónak a termék árát, beleértve a szállítási költséget is.

 • Bevezetésre kerül az egységes uniós elállási nyilatkozat-minta

Amennyiben a fogyasztó meggondolta magát és el kíván állni a távértékesítés útján vagy az otthonában kötött szerződéstől, rendelkezésére áll majd az elálláshoz használható formanyomtatvány.

 • A hitelkártya-használatért és az ügyfélszolgálati telefonvonalak igénybevételéért felszámított különdíjak eltörlése

A kereskedők a jövőben csak akkora pótdíjat számíthatnak fel a hitelkártyával vagy egyéb fizetőeszközzel történő fizetésért, amennyibe nekik az adott fizetési eszköz rendelkezésre bocsátása ténylegesen kerül.

 • Egyértelműbb tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy ki viseli az áruk visszaküldésének költségeit

Ha a kereskedő a magát meggondoló fogyasztóval akarja megfizettetni az áruk visszaküldésének költségét, arról előzetesen egyértelműen tájékoztatnia kell a fogyasztókat, egyéb esetben neki kell állnia az ilyen költségeket.

 • A fogyasztóvédelem javítása a digitális termékek esetében

Világosabbá kell tenni a digitális tartalomra vonatkozó információkat is, ideértve annak hardver- és szoftverkompatibilitását, az esetleges műszaki védelmi intézkedések alkalmazását, például a fogyasztó másolásra vonatkozó jogainak korlátozását. A fogyasztók elállhatnak majd a digitális tartalom – például zene- vagy filmletöltések – megvásárlásától, de csak a tényleges letöltés megkezdésének pillanatáig.Mellékelt állományok

Állománynév Típus Méret
mkik_eu_hirlevel_2017_18_szam.pdf pdf 1.66 MB

Hozzászólások

Ehhez a hírhez még senki sem szólt hozzá. Legyen Ön az első!

Szóljon hozzá

HTML kód használata nem engedélyezett, de a webcímek automatikusan át lesznek alakítva linkekké. Az e-mail cím soha nem lesz publikálva.. A hozzászólások moderálási jogát fenntartjuk. Az avatarok megjelenítéséhez a Gravatar szolgáltatást használjuk. Töltse föl képét itt: www.gravatar.com.

Remaining characters

security image

Minden  -al jelölt mező kitöltése kötelező!