2018. március 18. vasárnap
Boldog névnapot Sándor, Ede!

Magyar Szerb Kereskedelmi és Iparkamara Egyesület
6722. Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 70/45-222-33
e-mail: info@mszkik.hu
 

Az "InnoInfo" projekt ismertetése

 

Az IPA Pályázati rendszerről általánosan

„A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtására az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési időszakában kerül sor. A program intézményi struktúráját Magyarország és Szerbia közös döntés alapján ún. megosztott irányítási rendszerben hozta létre.

A Határon Átnyúló Együttműködési komponens célja, hogy elősegítse a jó szomszédi viszonyt, erősítve mindkét ország stabilitását, biztonságát és a közös érdekek érvényesülését, valamint a két ország harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését. A jelenlegi programban Magyarország és Szerbia a fenti IPA komponens keretein belül működik együtt, közösen felállított intézményi alapokra építkezve. A program lebonyolítása közös pénzügyi forrásból egységes szerkezetben és közös döntéshozatal alkalmazásával történik.

A határon átnyúló közvetlen hatás biztosítása érdekében a projektekbe a határ-menti terület magyar és szerb oldaláról egyaránt be kell vonni partnereket. A projekteket az ún. közös együttműködési kritériumok szerint kell tervezni és végrehajtani: közös tervezés, közös humán erőforrás, közös finanszírozás, illetve közös projekt-végrehajtás. A projektek eredményeinek hatást kell gyakorolnia a határ mindkét oldalára.”

Közös Pályázatunk az IPA határon átnyúló pályázati rendszer keretén belül jött létre és került pozitív elbírálásra, amelynek megvalósítása kapcsán a következő, a nyilvánosságot érintő információkat adjuk közre:

A projekt teljes elnevezése:
InnoInfo: Innovatively demolishing business-information barriers between Serbian and Hungarian SME-s

A projekt rövidítése:
InnoInfo

A projekt azonosító száma:
HUSRB/1002/211/109

Főpályázó:
Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara, Szeged

Partner:
Kishegyes Község Önkormányzata

A projekt összértéke:
146.481,00 euró

A projekt futamideje:
2011. 11. 01. - 2012. 10. 31.

Az InnoInfo projekt keretében egy információs portált és egy vállalkozói információs központot hozunk létre magyar és szerb vállalatok számára. A portál és a központ célja, hogy segítse a határ-menti régiókban a vállalatok létrehozását, működését és együttműködését.

A projekt a következő tevékenységeket foglalja magába:

1. Egy közös, magyar, szerb és angol nyelvű információs portál (InnoInfo portál) létrehozása. A portálon keresztül pénzügyi információkat, befektetési lehetőségeket, valamint magyar és szerb vállalatok alapításával kapcsolatos naprakész híreket teszünk közzé. A vállalkozók saját kliens weblapot is készíthetnek a portálon. Készül egy online kézikönyv is, amely segítséget nyújt a vállalkozók munkájához.

2. A projekt szolgáltatásainak népszerűsítéséhez háromnyelvű PR kiadvánnyal, és egy, a regionális TV csatornákon sugárzott kereskedelmi videóval járulunk hozzá.

3. Az információs központról és a két konferenciáról kétnyelvű PR filmet is bemutatunk, hozzájárulva ezzel a program nyilvánossággal való minél jobb megismertetéséhez. A zárókonferencián összegezzük a projekt eredményeit és bemutatjuk az új szolgáltatási rendszert.

4. Vállalkozói információs központot alakítunk ki Kishegyesen, egy meglévő épület felújított részében, amely a magyar és szerb vállalkozókat látja el a szükséges információkkal. A felújított épületrész kis- és középvállakozásokat kiszolgáló regionális oktatóközpontként működne tovább. A kollégákat szakemberek képezik ki és mentorálják.

Célcsoportok:

1. A szerb piacra lépő, ott üzleti kapcsolatokat kiépíteni szándékozó magyar kis- és középvállalkozások
2. Szerbiában érdekelt magyar befektetők
3. A magyar piacra lépő, ott üzleti kapcsolatokat kiépíteni szándékozó szerb vállalatok
4. Magyarországi vállalatokkal együttműködni kívánó szerb kis- és középvállalkozások

A projekt közvetlen eredményei:

• InnoInfo portál a magyar és szerb vállalkozások számára, melyen a vállalkozók saját kliens weblapot hozhatnak létre
• Magyar és szerb KKV-ék üzleti ismeretei szélesednek a szomszédos országról
• Vállalkozói  információs és regionális oktatóközpont Kishegyesen
• Megnő a két ország gazdasági kapcsolatainak száma

A projekt közvetett eredményei:

• A szomszédos országba betelepülő vállalkozások és vegyes vállalatok száma növekedni fog
• A szomszédos országba befektetett tőke értéke és a munkahelyek száma növekedni fog
• A magyar és szerb kamarák együttműködése erősödik, aminek köszönhetően a közös szolgáltatások minősége is javul
• A kialakuló aktívabb gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködés felgyorsíthatja Szerbia EU-csatlakozási folyamatát.

Kérjük Ön is támogassa a projekt megvalósulását!

Minden érdeklődő díjmentesen regisztrálhatja vállalkozását az innoinfohu-srb.eu portálon, ahol saját adatlapot hozhat létre, és új szakmai kapcsolatokra tehet szert a portál segítségével!