18. March 2018. Sunday
Boldog névnapot Sándor, Ede!

Mađarsko-Srpska Trgovinska i Industrijska Komora
6722. Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36 70/45-222-33
e-mail: info@mszkik.hu
 

7. INVESTEXPO u Novom Sadu

INVESTEXPO se održava od 23. do 25. oktobra 2012. godine na Novosadskom sajmu.  Investexpo predstavlja poslovni događaj, koji omogućava uspostavljanje kontakata, povezivanje, pronalaženje partnera i investitora, promociju. INVESTEXPO objedinjuje dve manifestacije: Sajma investicija i Dane energetike.

Sajam investicija okuplja opštine i gradove iz Srbije i regiona, privredne komore, razvojne agencije i finansijske institucije sa ciljem da se predstave potencijali i konkretni projekti lokalnih samouprava, prenesu iskustva, produbi regionalna saradnja, ostvari poslovno povezivanje, omogući veći priliv investicija, uz sveukupno stvaranje pozitivnog imidža radi bržeg i lakšeg pristupa EU fondovima.
Dani energetike okupljaju relevantne institucije, privredne subjekte i stručnjake iz energetskog sektora sa ciljem da se dobiju odgovori na pitanja investiranja u energetski sektor, pitanja o mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske efikasnosti.

U okviru SAJMA INVESTICIJA i manifestacije DANI ENERGETIKE održaće se skupovi na sledeće teme:

23.10. 2012.
•     Mogućnosti investiranja u energetiku - planirano je da se u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine održi Konferencija za investitore i Okrugli sto o mogućnostima investiranja u energetiku, posebno u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost. Ova tema obuhvatiće i prikaz zakonske regulative u oblasti geotermalne, solarne i energije vetra kao osnovu za investiranje i poslovanje u oblasti obnovljivih izvora energije. Takođe će biti prezentovana direktiva EU u oblasti energetske efikasnosti kao šansa za pokretanje biznisa.  
Organizator: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

•     Prvi dunavski biznis forum- Dunavska strategija, uloga i značaj za ekonomski razvoj i integracije Srbije predstavlja kombinovani program poslovne konferencije, B2B sastanaka, poslovnih prezentacija i edukativnih seminara, berzu ideja. Cilj Dunavskog biznis foruma je da omogući poslovno povezivanje i umrežavanje privrednih komora, lokalnih samouprava i poslovnih asocijacija podunavskih zemalja, da utiče na povezivanje  privrednika i preduzetnika Vojvodine i Srbije sa 18 zemalja Dunavskog regiona, da stvara ekonomiju znanja  kroz saradnju u regionu Podunavlja, da organizuje partnerske forume industrijskih klastera Srbije, Austrije, Mađarske, Rumunije, Nemačke i Slovačke, da definiše dalju budućnost dunavske regionalne politike i strategije kao i jačanje pozicija privreda Vojvodine i Srbije ka procesima evrointegracija i regionalne saradnje.       
Organizator: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

24.10. 2012.
•   Energetski izazov Srbije 2020 - 30 - 50. godine - predstavlja temu ovogodišnjeg 6. međunarodnog foruma o obnovljivim izvorima energije. Forum će se baviti  evropskim konceptom razvoja energetike do 2050. godine, energetskim perspektivama u Vojvodini,  energetskim izazovom u Srbiji. Zemlja partner ovogodišnjeg foruma biće Republika Finska.
Organizator: TMC Group, INEA INstitute for European Affairs, Pokrajinski centar za energetsku efikasnost  Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

•   Aktuelna situacija u oblasti prirodnog gasa - skup će biti posvećen aktuelnim temama kao što su: obezbeđenje sigurnosti snabdevanja i investicije, otvaranje tržišta i obaveze energetskih subjekata u skladu sa novim domaćim zakonskim regulativama i ugovorom o osnivanju energetske zajednice Jugoistočne Evrope. Takođe će se govoriti i o sinergiji gasa i obnovljivih izvora energije kao i zaštiti od požara u oblasti prirodnog gasa.
Organizator: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, JP Srbijagas, DP Novi Sad Gas.

•    Biomasa: čvrsta, tečna i gasovita - je ovogodišnja tema već tradicionalnog naučno-stručnog skupa koji se bavi konkretnim projektima u ovoj oblasti i namenjen je  investitorima i krajnjim korisnicima.
Organizator: Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Departman za agro tehniku, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

•   Prvi dunavski biznis forum -  Panel I: Privredne komore i i njihova uloga u izgradnji ambijenta privredjivanja u regionu (umrežavanje i institucionalizacija i javno privatno preduzetništvo); Panel II : učešće lokalnih samouprava i njihova uloga u povezivanju, izgradnji prosperiteta, jačanju i zaštiti životne sredine Dunavskog regiona (izgradnja i unapredjenje komunalne infrastrukture, koordinisanje, planiranje i implementacija projekata).
Organizator: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.  

25.10. 2012.
•    6. međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije - Cilj foruma je da upozna javnost sa konkretnim realizovanim projektima i iskustvima iz zemlje i inostranstva u oblasti primene obnovljivih izvora energije. Pored toga će se održati tribina na kojoj će biti predstavljeno uvođenje novog nastavnog predmeta u školama u okviru reforme stručnog obrazovanja pod nazivom: Obnovljivi izvori energije
Organizator: TMC Group, INEA INstitute for European Affairs, Pokrajinski centar za energetsku efikasnost  Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

•    Energetska efikasnost u zgradarstvu - je tema koja će se prevashodno baviti problemom energetske sertifikacije zgrada, a planirano je i predstavljanje nove direktive Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti (koja je u pripremi), koja predstavlja strateški osnov za sve energetske sektore.  Okupiće stručnjake iz Nemačke, Rumunije, Bugarske.  
Organizator: Pokrajinski centar za energetsku efikasnost  Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.Priložene datoteke

Naziv datoteke Tip Veličina
investexpo_brochure.pdf pdf 1.42 MB
investexpo_program_eng.pdf pdf 28.60 KB
investexpo_program_sr.pdf pdf 42.96 KB
investexpo_prospekt.pdf pdf 579.47 KB

Komentari

Do sada niko nije dao komentar. Iskoristite ovu mugućnost i biće nam drago ako Vašim sugestijama, komentarima, predlozima pomognite u našim aktivnostima. Budite Vi prvi! Hvala na saradnji!

Vaš komentar

Korišćenje HTML-a nije omogućeno, ali web adrese će automatski postati linkovi. Vaša e-mail adresa neće biti nikad publikovana. Uneti komentari se moderišu. Registrujte Vašu e-mail adresu na sajtu www.gravatar.com, da bi postavili tzv. avatar — sliku pored Vašeg imena.

Preostali karakteri

security image

Sva polja markirana sa   su obavezna!