18. March 2018. Sunday
Boldog névnapot Sándor, Ede!

Mađarsko-Srpska Trgovinska i Industrijska Komora
6722. Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36 70/45-222-33
e-mail: info@mszkik.hu
 

Saradnja RPK u Somboru i Poslovne mreže Karpatske regije

U četvrtak, 20. septembra, održan je sastanak na kojem je predstavljena Poslovna mreža Karpatske regije, a kojem su, pored predsednice RPK u Somboru, Tatjane Maglić, prisustvovali i Kristina Lošonc, rukovodilac subotičke kancelarije Poslovne mreže Karpatske regije i Mikloš Jojart, izvršni potpredsednik Mađarsko-srpske trgovinske i industrijske komore. Cilj ove poslovne mreže je da potpomaže otvaranje centralno-istočnih evropskih zemalja prema privredama regiona, putem predstavništava u Hrvatskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji i Ukrajini. S obzirom na činjenicu da mreža, osim ostalog, obuhvata i kancelarije za razvoj preduzetništva koje pružaju pomoć u izgradnji trgovačkih i investicionih prekograničnih veza, RPK u Somboru će se aktivno uključiti u ovakav vid saradnje.Komentari

Do sada niko nije dao komentar. Iskoristite ovu mugućnost i biće nam drago ako Vašim sugestijama, komentarima, predlozima pomognite u našim aktivnostima. Budite Vi prvi! Hvala na saradnji!

Vaš komentar

Korišćenje HTML-a nije omogućeno, ali web adrese će automatski postati linkovi. Vaša e-mail adresa neće biti nikad publikovana. Uneti komentari se moderišu. Registrujte Vašu e-mail adresu na sajtu www.gravatar.com, da bi postavili tzv. avatar — sliku pored Vašeg imena.

Preostali karakteri

security image

Sva polja markirana sa   su obavezna!