18. March 2018. Sunday
Boldog névnapot Sándor, Ede!

Mađarsko-Srpska Trgovinska i Industrijska Komora
6722. Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36 70/45-222-33
e-mail: info@mszkik.hu
 

Opis projekta "InnoInfo"

 

Uopšteno o konkursnom sistemu IPA

Realizacija IPA prekograničnog programa Mađarska - Srbija odvija se u budžetskom periodu 2007-2013 Evropske unije. Na osnovu zajedničke odluke, Mađarska i Srbija je formirala institucionalnu strukturu programa u tzv. podeljenom sistemu upravljanja.

Cilj komponente „Prekogranične saradnje“ je potpomaganje dobrosusedskih odnosa, a s time jačanje stabilnosti, bezbednosti i ostvarivanje zajedničkih interesa obe države, odnosno harmoničan, izbalansiran i održivi rast obe zemlje.  U sadašnjem programu, Mađarska i Srbija sarađuju u okviru gore navedene komponente IPA programa, oslanjajući se na zajednički formirane institucionalne osnove.  Realizacija programa se odvija iz zajedničkog finansijskog izvora u jedinstvenoj strukturi uz primenu zajedničkog donošenja odluka.

Radi obezbeđenja neposrednog prekograničnog uticaja, s obe strane prekogranične regije treba uključiti partnere, tj. i sa mađarske, i sa srpske strane.  Potrebno je, da se projekti planiraju i realizuju po tzv. zajedničkim kriterijumima saradnje:  zajedničko planiranje, zajednički ljudski resursi, zajedničko finansiranje, odnosno zajednička implementacija projekata.  Rezultati projekta treba da imaju uticaja na obe strane granice.“

Naš zajednički projekat je formiran u okviru konkursnog sistema IPA prekograničnog programa i pozitivno je ocenjen, te  u vezi njegove realizacije objavljujemo sledeće informacije od javnog interesa:

Pun naziv projekta:
InnoInfo: Innovatively demolishing business-information barriers between Serbian and Hungarian SME-s

Skraćeni naziv projekta:
InnoInfo

Referentni broj projekta:
HUSRB/1002/211/109

Glavni korisnik:
Mađarsko-srpska trgovinska i privredna komora, Segedin

Partneri:
Lokalna samouprava Opštine Mali Iđoš

Ukupni budžet projekta:
146.481,00 evra

Trajanje projekta:
01.11.2011. - 31.10.2012.

U okviru projekta InnoInfo formiraćemo informacioni portal i preduzetnički informativni centar za preduzeća iz Mađarske i Srbije. Cilj centra je, da pomaže formiranje, funkcionisanje i saradnju preduzeća u pograničnim regijama.

Projekat obuhvata sledeće aktivnosti:

1. Stvaranje zajedničkog informacionog portala (InnoInfo portal) na mađarskom, srpskom i engleskom jeziku.  Na portalu ćemo objaviti finansijske informacije, investicione mogućnosti, odnosno ažurirane vesti vezane za osnivanje preduzeća u Mađarskoj i Srbiji.  Preduzeća će moći da izrađuju sopstvene web-stranice na portalu.  Pripremamo i onlajn-priručnik, koji će biti od pomoći preduzetnicima u radu.

2. Naš doprinos popularizaciji usluga projekta biće trojezična PR publikacija i komercijalni video, koji će se emitovati na regionalnim TV kanalima.

3. Prikazaćemo i dvojezični PR film o informativnom centru i o dvema konferencijama, te tako ćemo doprineti  tome, da se javnost što bolje upozna sa ovim programom.  Na zatvarajućoj konferenciji ćemo rezimirati rezultate projekta i prikazaćemo novi uslužni sistem.

4. Formiraćemo preduzetnički informativni centar u Malom Iđošu u obnovljenom delu jedne postojeće zgrade i ovaj centar će pružiti potrebne informacije mađarskim i srpskim preduzetnicima.  Obnovljeni deo zgrade bi dalje funkcionisao kao regionalni edukativni centar u službi malih i srednjih preduzeća.  Obuku i mentorstvo kolega će obaviti stručnjaci.

Ciljne grupe:

1. Mala i srednja preduzeća iz Mađarske koja nameravaju da nastupaju na tržištu Srbije i da tamo izgrađuju poslovne veze.
2. Mađarski investitori zainteresovani za Srbiju.
3. Mala i srednja preduzeća iz Srbije koja nameravaju da nastupaju na tržištu Mađarske i da tamo izgrađuju poslovne veze.
4. Mala i srednja preduzeća iz Srbije koje žele da sarađuju sa preduzećima iz Mađarske.

Neposredni rezultati projekta:

• InnoInfo portal za preduzeća iz Mađarske i Srbije, na kojem preduzetnici mogu formirati sopstvenu web-stranicu.
• Proširuju se saznanja MSP iz Mađarske i Srbije o susednoj zemlji.
• Regionalni edukativni i informativni centar u Malom Iđošu.
• Povećava se broj privrednih kontakata između dve zemlje.

Posredni rezultati projekta:

• Povećava se broj preduzetništva i mešovitih preduzeća koja se nastanjuju u susednoj zemlji.
• Povećava se vrednost kapitala uloženog u susednu zemlju i broj radnih mesta.  
• Jača se saradnja između komora Mađarske i Srbije i zahvaljujući tome  poboljšava se kvalitet zajedničkih usluga.
• Formirana, aktivnija privredna, društvena i kulturna saradnja će ubrzati proces priključenja Srbije Evropskoj  uniji.  

Molimo Vas da podržite realizaciju projekta!