2018. március 18. vasárnap
Boldog névnapot Sándor, Ede!

Magyar Szerb Kereskedelmi és Iparkamara Egyesület
6722. Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 70/45-222-33
e-mail: info@mszkik.hu
 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt alapok bemutatása

1. Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.

A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) által kezelt Széchenyi Tőkebefektetési Alap 2011. évi indulása óta 2016 közepéig, 5 év alatt összesen 89 kis- és középvállalkozásokba fektetett be mintegy 12,8 milliárd forint értékű kockázati tőkét, amelyhez mintegy 4,5 milliárd Ft magánforrást is be tudott vonni. Az Alap ezáltal a hazai kockázatitőke-piac legaktívabb tagja, illetve a legnagyobb cégportfólióval rendelkező tőkebefektetője lett.

Az Alapkezelő által kezelt alapok esetében közös jellemzők:

• Megszerzett tulajdonrész nagysága főszabályként 10-49% („csendestársi” befektetés) között lehet. Ettől csak átmeneti időre történő eltérés lehetséges.
• A befektetések időtartama maximum 7 év.
• Elsősorban az alapítói / menedzsmenti kivásárlást kell előnyben részesíteni.
• A célvállalkozás a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként, területi és innovációs szempontokat is figyelembe vevő meghatározott feltételektől függően legalább 60 millió Ft, a közép-magyarországi régióban maximum 240 millió Ft, az ettől eltérő régiókban maximum 480 millió Ft befektetést kaphatnak.

2. Széchenyi Tőkebefektetési Alap

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap (a továbbiakban: Tőkealap) 2011-től működik és ez alatt speciális szerepet töltött be a hazai tőkepiac fejlesztésében, mint annak egyik legaktívabb szereplője. A Tőkealap hazai kis- és középvállalkozások számára nyújt fejlesztési tőkét, figyelembe véve az adott társaság igényeit és lehetőségeit. Fő célcsoportjai a hazai hagyományos iparban működő termelő vállalkozások, de portfóliójában fontos szerepet töltenek be a spin-off és a startup társaságok és olyan speciális iparágak, mint a divat vagy egészségipar. 2017-ben, a kormány döntésének köszönhetően az Alap a 2007-2013 közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeiből 8 milliárd forint tőkeemelést hajt végre, amelyet a korábbi elvek mentén fektet be a következő években.

A kockázati tőkebefektetés és az innováció szükségszerűen együtt jár, ugyanis a megfelelő növekedési potenciál biztosításához elengedhetetlen. A SZTA résztulajdonában lévő vállalkozások több mint háromnegyede végez innovációs tevékenységet valamilyen formában, például hazai és nemzetközi piacokra szánt, újszerű termékek, rendszerek, folyamatok kifejlesztése, egyedi megoldások kialakítása révén.

3. Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Alap (KMVA)

A Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkeprogramról (a továbbiakban: Tőkealap) a Kormány a 1599/2016. (XI.8.). számú Korm. határozat 1. pont. d.) alpontjában döntött a hazai kis- és középvállalkozások Kárpát-medencei gazdasági tevékenységét elősegítő „Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Alap” létrehozásáról, 20 mrd Ft tőkével.

A Tőkealap befektetés célja a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi gazdasági együttműködésének fejlesztése, különös tekintettel a Magyarországgal határos országok kis- és középvállalkozásaival való termelési, szolgáltatási, kutatási és fejlesztési, illetve munkaerő-képzési kapcsolatok kiépítésére és kölcsönösen előnyös működtetésére. E gazdasági kapcsolatépítés és erősítés kezdeményezője egyaránt lehet Magyarországon és a hazánkkal határos hét országban (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia) bejegyzett vállalkozás. A tőkebefektetés mindig magyarországi gazdasági társaságban valósul meg. A tőkebefektetés célja a kedvezményezett vállalkozások fejlesztési elképzelései megvalósításának, piacra lépésének, üzleti terjeszkedésének finanszírozása.

A vállalkozások határon átnyúló együttműködésének kiemelt célja a határ menti térségekben meg-valósított munkahelyteremtés és fejlesztés, befektetésének maximuma 480/960 millió Ft.

Stratégiailag kiemelt befektetési célterületek ágazatok szerint az aláb-biak:

1. természeti erőforrásokra épülő termelés és gyártás,

2. élelmiszer-feldolgozóipar,

3. zöld gazdaság és energetika, megújuló energia hasznosítása és eh-hez kapcsolódó
szolgáltatás,

4. járműipar, gépgyártás, fémfeldolgozás,

5. faipar, bútorgyártás,

6. egészségügyi eszközök gyártása, egészségügyi szolgáltatás, bio-technológia,
gyógyszergyártás,

7. építőipari alapanyag illetve termék előállítása,

8. vegyipari alapanyag és késztermék-gyártás,

9. textilipar, bőripar, ruhaipar,

10. turisztikai szolgáltatás,

11. az egyes ágazatok digitális transzformációjához kapcsolódó technológiai és humán fejlesztések,

12. határon túli együttműködést segítő humán szolgáltatások létrehozása és fejlesztése (pl. inkubátorházak, technológiai transzfer köz-pontok stb.)

4. Irinyi II. Kockázati Tőkealap

Az Irinyi II. Kockázati Tőkeprogram (a továbbiakban: Tőkealap) a Kormány által 2016 februárjában elfogadott Irinyi Terv célkitűzéseivel összhangban álló fejlődési pályát kitűző kis- és középvállalkozásokba fektet tőkét.

A tőkealap mérete 8 mrd Ft és a budapesti, illetve Pest megyei vállalkozások számára nyújt maximum 240 millió Ft tőkebefektetést. A Tőkealap olyan feldolgozóipari vállalkozások finanszírozását szolgálja, amelyeknek fejlesztési céljaik eléréséhez hitelfinanszírozások és vissza nem térítendő támogatások mellett, tőkeági finanszírozásra is szükségük van. A tőkebefektetés célja a kedvezményezett vállalkozások fejlesztési elképzelései megvalósításának, piacra lépésének, üzleti terjeszkedésének finanszírozása.

Az Alap befektetési célterületei az Irinyi Terv alábbi alágazataira terjednek ki:

1) járműgyártás- és specializált gépgyártás,

2) egészségipar,

3) vegyipar,

4) IKT ipar,

5) zöldgazdaság és energiaipar,

6) faipar

7) élelmiszeripar

8) védelmi ipar.

Az Alap kiemelt célterületként kezeli az Irinyi Terv keretében kialakított beszállító és fejlesztési programok keretében támogatást elnyert cégekbe, az Irinyi Terv keretében megvalósuló innovációs partnerségek keretében támogatott fejlesztésekbe történő befektetést, illetve a az Ipar 4.0-hoz (ipar digitális transzformációját és ahhoz kapcsolódó humán fejlesztéshez) kapcsolódó vállalkozásokba történő befektetést.

A célvállalkozások jellemzően 5 évnél fiatalabbak, ugyanis a tőkekihelyezés ebben a korban egyszerűbben megoldható különleges feltételek és követelmények nélkül. Ebből kifolyólag az Irinyi II. Kockázati Tőkealap elsődleges fókusza a korai és növekedési fázisban lévő, iparfejlesztéshez kapcsolódó cégeken van, hangsúlyozva az ipar digitalizációja, az ipar 4.0. és a hazai beszállítói szektor támogatását. Emellett azonban fontos kiemelni, hogy a Tőkealap induló célvállalkozásai nem klasszikus seed és startup életciklusú cégek. Az Irinyi Kockázati Tőkealap nem inkubál, elsősorban spinoff cégekbe (korábbi üzleti tevékenységre, szakmai tapasztalatra épülő vállalkozásokba, valamint működő társaság által létrehozott projektcégekbe) fektet az ipar területén.Mellékelt állományok

Állománynév Típus Méret
szta_alapok_bemutatasa.pdf pdf 380.11 KB

Hozzászólások

Ehhez a hírhez még senki sem szólt hozzá. Legyen Ön az első!

Szóljon hozzá

HTML kód használata nem engedélyezett, de a webcímek automatikusan át lesznek alakítva linkekké. Az e-mail cím soha nem lesz publikálva.. A hozzászólások moderálási jogát fenntartjuk. Az avatarok megjelenítéséhez a Gravatar szolgáltatást használjuk. Töltse föl képét itt: www.gravatar.com.

Remaining characters

security image

Minden  -al jelölt mező kitöltése kötelező!