EU HÍREK

25 éves az EU egységes piaca
Idén negyed évszázada, hogy létrehozták az EU történelmének egyik legkiemelked?bb vívmányát: az egységes piacot. Habár az egységes piac megalapítása már az 1957-es Római Szerz?désben is szerepel, és a tagországok el is kezdtek dolgozni rajta, a szabályok teljes harmonizációja sokáig tartott és a piac mostani formáját csak 1993-ban érte el. Mára az EU egységes piaca a világ legnagyobb, határok nélküli gazdasági területe, amely mintegy 500 millió embert és 13 billió eurónyi GDP-t foglal magában. A fogyasztók számára ez a termékek nagyobb választékát és alacsonyabb árát jelenti, és a becslések szerint 2,8 millió munkahelyet teremtett.

Egymilliárd euró európai szuperszámítógépekre

Az Európai Bizottság ismertette világszínvonalú európai szuperszámítógépinfrastruktúra kiépítésére vonatkozó tervét. A beruházás uniós és tagállami forrásokból valósul majd meg. Az EU mintegy 486 millió euró finanszírozást biztosít ehhez. A lépés dönt? fontosságú az EU versenyképessége és adatgazdaságbeli függetlensége szempontjából, hiszen a nagy teljesítmény? számítástechnika kiemelt szerepet játszik számos fontos tudományos és társadalmi kihívás megértésében és megválaszolásában. Az európai tudósok és ipari vállalkozások napjainkban egyre nagyobb mértékben az EU-n kívül dolgozzák fel adataikat, mivel az EU-ban a számítógépes adatfeldolgozási id? és teljesítmény nem elégíti ki a szükségleteiket.

A bolgár EU soros elnökség prioritásai
Bulgária 2018. január 1-jét?l hat hónapig tölti be az EU Tanács elnöki posztját. A keletbalkáni állam Észtországtól vette át, és júliusban Ausztriának adja tovább a tisztséget. A bolgár elnökség prioritásait az elnökség mottójául választott „Egységben az er?” jelmondat határozza meg, amely a Bolgár Köztársaság címerében is szerepel. Az elnökség a partnereivel együtt arra fog törekedni, hogy meger?sítse a tagállamok és az uniós intézmények egységét, hogy konkrét megoldásokkal segítse egy er?sebb, biztonságosabb és szolidárisabb Európa építését. A Hírlevél „Fókuszban az Unió” rovatában részletesebben írunk a témáról.

Az energiahatékonyságot és a megújuló forrásokat támogatja az EU
A párizsi klímamegállapodásban meghatározott ambiciózus célok eléréséhez az EU-nak számos változtatást kell bevezetnie az energiaszektorban. A zöld energiára (más néven tiszta energiára) történ? áttérés fontos része a tervnek, az Európai Bizottság 2016-ban ismertette az erre vonatkozó javaslatait. Ezek f? célja, hogy csökkentsék az EU kiszolgáltatottságát az energiaexport?rökkel szemben és segítsék, hogy a háztartások is minél inkább megújuló energiaforrásokra támaszkodjanak. Az Európai Parlament most a javaslatokhoz f?zött módosításain dolgozik.

Olcsóbb és biztonságosabb elektronikus fizetés
A 2018. január 13-ától hatályba lép? (módosított) második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv célja, hogy a fogyasztók és a vállalkozások javára korszer?sítse az európai pénzforgalmi szolgáltatásokat, és lépést tartson a gyorsan fejl?d? piaccal. Az új szabályok megtiltják például a különdíjak – vagyis a fogyasztók betéti vagy hitelkártyákkal végrehajtott fizetési m?veleteire a boltokban vagy az interneten felszámított díjak – alkalmazását. Az új szabályok 2018. január 13-ától alkalmazandók azon rendelkezések révén, amelyeket a tagállamok vezettek be nemzeti jogrendszerükbe az uniós jogszabálynak való megfelelés érdekében.

Európában az Uber végét jelentheti az Európai Bíróság döntése
Az innovatív koncepció ellenére közlekedési vállalatnak min?sül az internetes fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó Uber, így érvényesíthet? rá a hagyományos taxitársaságokra vonatkozó nemzeti szabályozás – mondta ki ítéletében az Európai Bíróság. A cég arról szerette volna meggy?zni a testületet, hogy digitális szolgáltatást nyújtó vállalat, tehát nem taxiscég. A pert azután indították, hogy Barcelona városa kötelezte az Ubert, feleljen meg a helyi taxiszabályozásnak. A mostani döntés alapján minden tagállam eldöntheti, hogy milyen törvények alapján engedélyezi a szolgáltatást.

Biztonságos termékek az egységes piacon: er?södjön a bizalom
Az EU piacán továbbra is túl sok nem biztonságos, a szabályoknak nem megfelel? termék kerül forgalomba: az ellen?rzésen átesett játékok 32 százaléka, az elektronikai termékek 58 százaléka, valamint az épít?ipari termékek 47 százaléka nem felel meg a biztonságra vagy a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó uniós követelményeknek. Az Európai Bizottság két jogalkotási javaslatot terjesztett el?, amelyek célja, hogy megkönnyítse a vállalkozások számára termékeik EU-n belüli értékesítését, valamint meger?sítse a nemzeti hatóságok által végzett ellen?rzéseket annak érdekében, hogy veszélyes termékeket ne értékesítsenek Európában.

Európa kulturális f?városa 2018: Leeuwarden északról és Valletta délr?l
A hollandiai Frízföld székhelye, Leeuwarden, és Málta f?városa, Valletta kapta a lehet?séget idén, hogy bemutassák az európai kulturális sokszín?séget és történelmi örökségüket. A máltai f?város Európa kulturális központjaként mintegy 140 projekttel készül, és 400 rendezvénnyel várja az érdekl?d?ket 2018-ban. A Leeuwarden-Frízföld 2018 programsorozat címe pedig a „Nyitott közösség”, e téma köré összpontosul a több mint 800 projekt és rendezvény, amelyek célja, hogy fogékonnyá és kíváncsivá tegyék az érdekl?d?ket a holland és a többi európai nép ötleteire, történelmére és mindennapjaira is.

ESEMÉNYNAPTÁR

2018.01.24.  12.00  Az EU és a n?i vállalkozók támogatása
Szervez?: Európai Parlament
Helyszín: Európai Parlament, 60 rue Wiertz

2018.01.24.  9.00  Az id?skori foglalkoztatás kihívásai
Szervez?: Eurofund
Helyszín: 1 Place du Congrés

2018.01.31.  9.00  IPR SME Helpdesk éves konferencia
Szervez?: IPR Hub
Helyszín: Residance Palace, 175 rue de la Loi

2018.02.01.  9.00  Hogyan érjünk el többet kevesebbel?
Szervez?: Európai Befektetési Bank
Helyszín: Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan

2018.02.02.  9.00  A társadalmi vállalkozások hozzájárulása a migránsok beilleszkedéséhez
Szervez?: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
Helyszín: EGSZB, 99, Rue Belliard

2018.02.07-08.  A feln?ttkori képzés jelenje és jöv?je
Szervez?k: Cedefop, EGSZB, Európai Bizottság
Helyszín: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2 rue Van Maerlant

2018.02.20-21.  Körkörös gazdaság – mi a következ? lépés?
Szervez?: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, 170 rue de la Loi, Charlemagne épület

2018.02.22-23.  Európai Ipari Napok
Szervez?: Európai Bizottság
Helyszín: további részletek hamarosan

2018.03.15-16.  Your Europe, Your Say 2018
Szervez?: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard

2018.03.18.  10.00  Üzleti környezet javítása az EU-ban: a KKV-k az uniós napirend fókuszában
Szervez?: Public Policy Exchange
Helyszín: 16 Place Charles Rogier

2018.03.20.  9.00  Magas szint? H2020 konferencia: Kulturális Örökség és Innováció
Szervez?: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan

2018.05.21-25.  EU Zöld Hét 2018 – Zöld városok a zöld jöv?ért
Szervez?: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és számos európai helyszín

PÁLYÁZATOK

EACEA/27/2017 az Erasmus+ program keretében
KA3 – A szakpolitikai reform támogatása

A felhívás általános célkit?zése egyrészt a fiatalok foglalkoztathatóságának növelése és a vállalkozások számára is el?nyös, magasan képzett és mobilis munkaer? létrehozása, másrészt a közös európai szakképzési képesítések támogatása. A felhívás konkrét célja a közös szakképzési képesítések el?készítésének vagy létrehozásának támogatása, illetve a meglév? képesítések fejlesztése.

Támogatható partnerségek
A partnerségnek az Erasmus+ legalább két különböz? programországából származó partnerekb?l kell állnia (amelyek közül legalább az egyiknek európai uniós tagállamnak kell lennie).

A partnerségben továbbá legalább három partnernek kell részt vennie, köztük a következ? két szervezetnek (a partnerek egyike lesz a koordináló szervezet, amely a partnerszervezetek nevében pályázatot nyújt be az Erasmus + támogatásra.):
• egy szakképzést nyújtó szervezet (fels? középfokú, nem fels?fokú vagy fels?fokú posztszekunder szinten),
• egy vállalkozás (állami vagy magán) vagy kereskedelmi, kézm?ves és iparkamara, vagy ágazati/szakmai szervezet

A pályázatokat legkés?bb 2018. január 31-én déli 12:00 óráig (brüsszeli id? szerint) kell benyújtani.
A projektek társfinanszírozására el?irányzott teljes költségvetés becsült összege legfeljebb 6 millió EUR. A maximális uniós társfinanszírozási arány 80 % lesz. A támogatás összege minden esetben 200 000 és 500 000 EUR között lesz. Várhatóan körülbelül 20 pályázat részesül finanszírozásban.

H2020 projektek konzorciumai által
meghirdetett versenypályázati kiírások

A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és KKV-k együttm?ködését, technológia transzfert, kísérleti infrastruktúrák hasznosítását, IKT technológiákra épül? ökoszisztémák fejlesztését támogató versenypályázatokat. A versenypályázatok a H2020 Participant Portálon vagy a projektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.
A pályázatokat legkés?bb 2018. március 31-én déli 12:00 óráig (brüsszeli id? szerint) kell benyújtani.

FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

A bolgár EU soros elnökség prioritásai

Bulgária 2018. január 1-jét?l hat hónapig tölti be az EU Tanács elnöki posztját. A kelet balkáni állam Észtországtól vette át, és júliusban Ausztriának adja tovább a tisztséget. A bolgár elnökség prioritásait az elnökség mottójául választott „Egységben az er?” elmondat határozza meg, amely a Bolgár Köztársaság címerében is szerepel. Az elnökség a partnereivel együtt arra fog törekedni, hogy meger?sítse a tagállamok és az uniós intézmények egységét, hogy konkrét megoldásokkal segítse egy er?sebb, biztonságosabb és szolidárisabb Európa építését. Az Európai Parlamenti képvisel?k remélik, hogy ez id? alatt szorosabbra f?zik az Európai Unió együttm?ködését a nyugat balkáni országokkal.

Az EU-hoz tíz évvel ezel?tt, 2007-ben csatlakozott Bulgária el?ször látja el a félévente tagállamról tagállamra szálló tisztséget.

Az EU legfontosabb döntéshozó szerve, a Tanács elnökségének levezénylésében jóval sz?kebb mozgástere van egy tagállamnak, mint ahogy azt talán els?re gondolnánk. A soros elnökségi programok dönt? része „örökölt”, mindig az EU aktuális napirendje (például az intézményi reformok vagy az aktuális költségvetési periódus) határozza meg. Ugyanakkor szinte mindig napirendre kerülnek olyan témák is, amelyeket az elnökség elején még nem lehet el?re látni, de az elnöki periódus során foglalkozni kell velük. Amennyire lehet, természetesen minden tagállam igyekszik valamilyen nemzeti színt is vinni a félévbe, próbálnak lendületet adni az ország számára fontos szakpolitikáknak. Bulgária esetében a nyugat-balkáni országokkal való együttm?ködés er?sítése került így el?térbe. Májusban EU-csúcstalálkozót tartanak Szófiában a térség „európai perspektíváinak” témájában. Ez is olyan gyümölcs lehet, ami csak jóval a bolgár elnökség után érik majd be.

Az észt elnökség id?szakán két nagy vitatéma húzódott végig, és került át most a bolgárok asztalára. Az egyik – a közelg? brit kilépésre tekintettel – az unió átalakításának irányáról, a másik pedig a közös európai menekültpolitika kialakításáról szól. Magának a brexitr?l szóló tárgyalási folyamatnak az els? szakaszát decemberben eredményesnek nyilvánították, így meg lehet kezdeni a jóval nehezebb második szakaszt. A migráció témájában nincs el?relépés, s?t, 2017 végére felmerült az az idén megválaszolandó kérdés, hogy az új osztrák kormány felsorakozik-e a menekültek befogadását ellenz? Visegrádi Csoport mellé. Ez azért is érdekes, mert július elsején Ausztria veszi át az elnökségi stafétabotot Bulgáriától.

Az elkövetkez? hat hónapban a bolgár elnökség els?sorban a következ? négy f? területre összpontosít majd: Európa és a fiatalok jöv?je, a Nyugat-Balkán, biztonság és stabilitás, valamint a digitális gazdaság. Célja, hogy er?sítse az együttm?ködést az EU és a tagállamok között ezeken a területeken.

Európa és a fiatalok jöv?je: a bolgár elnökség arra számít, hogy konstruktív vitát segíthet el? a következ? hétéves költségvetési id?szak alapelveir?l, benne a kohéziós és a közös agrárpolitika jöv?jér?l és a gazdasági és pénzügyi unió elmélyítésének lehet?ségeir?l.

Stabilitás és biztonság Európában: fontos, hogy a tagállamok megállapodásra jussanak az EU küls? határainak védelmér?l, a migráció hosszú távú és hatékonyabb menedzselésének módjáról. Megállapodás szükséges a közös védelmi politika alapelveir?l, a menedékpolitika jelenlegi kihívásaira pedig hosszú távú és igazságos megoldásokat kell találni.

A Nyugat-Balkán: regionális tapasztalatát kihasználva Bulgária igyekszik a még nem uniós nyugat-balkáni országokat közelíteni az EU-hoz, egyértelm? uniós perspektívát nyújtva nekik. A közlekedési, energiapolitikai, oktatási és digitális összeköttetések javítása az elnökség fontos célja.

Digitális gazdaság: az európai digitális egységes piac kiterjesztése a bolgár elnökség fontos célkit?zései között szerepel, emellett a digitális képességek fejlesztésére is külön hangsúlyt fektet Szófia. A kiberbiztonsági csomag, a szerz?i jogi irányelv, a nem személyes adatok szabad áramlása mind olyan fontos területek, amelyekkel kiemelten foglalkozik a bolgár elnökség.

Magyarország 2011 els? felében töltötte be el?ször az Európai Unió elnökségét, és 2024-ben fog ismét sorra kerülni.