YoungInnov projekt

A projekt címe: Fiatalok ösztönzése az innovációban és a vállalkozói szellemben való részvételre az ismeretátadások és az ösztöndíjak révén az SRB-HU határon átnyúló régióban. Rövidítés: YoungInnov Projektazonosító: HUSRB/1903/43/0037 Elkülönített forrásösszeg: 429 850 EUR Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 365 372,50 EUR A projekt kezdete: 2021.03.12 A projekt zárása: 2023.04.11 Vezető kedvezményezett: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület 1.kedvezményezett: Udruženje građana Leader+ Banatski Karlovac 2.kedvezményezett: Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara Projekt leírása: A projekt célja a kezdeményezési kultúra fejlesztése, a fiatalok főszereplőivé tétele, valamint kreativitásuk, merészségük és tehetségük fokozása a helyi aktivizmus és a társadalmi kohézió, állampolgárság és a szolidaritás, a fenntartható fejlődés és vállalkozói szellem iránt. A program különösen oktatási, technikai és pénzügyi támogatást kíván nyújtani a fiatalok számára a saját projektjeik megvalósításában, a… Read More

Continue Reading

Bevezető

Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014- 2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerben” végrehajtva a Program különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség. A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és… Read More

Continue Reading

Uvod

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji. Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.… Read More

Continue Reading

Tájékoztató

Projekt leírása: Magyarország szociális vállalkozói rendszere sokat fejlődött, különösen a hátrányos helyzetű emberek munkahelyi foglalkoztatásának területén. Az elmúlt évek megmutatták, hogy az innováció által hogyan jelenik meg a lehetőség a profit szerzésre, a hátrányos helyzetű csoportok számára. Különösen úgy, hogy az Európai Unió támogatja ezeket a kezdeményezéseket. Azonban az ilyen jellegű vállalkozások és munkahelyek csak korlátozott mértékben vannak jelen Szerbiában, a jogszabályozás hiánya miatt. A legnagyobb kihívást ebben a témakörben, a folyamatosan növekvő célcsoport jelenti, ami egyben a társadalom növekvő sebezhetőségét is jelenti.   A projekt célja, a szociális vállalkozások területi terjeszkedésének ösztönzése a határmenti régiókban, alapul véve a magyarországi modellt és gyakorlatokat. További cél, hogy felhívjuk a figyelmet arra,… Read More

Continue Reading

Informativni deo

Opis projekta Sistem socijalnog preduzetništva Mađarske je dosta razvijen , posebno u oblasti zapošljavanja ugroženih kategorija ljudi. Poslednje godine su pokazale, da je inovacija način da se ostvari profit za ugrožene grupe. Pogotovo što Evropska unija podržava ove inicijative. Međutim, takva preduzeća i način poslovanja su ograničeni u Srbiji, zbog nedostatka zakonske regulative. Najveći izazov u ovoj oblasti je stalno rastuća ciljna grupa, što takođe podrazumeva rastuću ranjivost društva. Cilj projekta je podsticanje teritorijalne ekspanzije socijalnih preduzeća u pograničnim regionima, na osnovu mađarskog modela i prakse. Drugi cilj je skrenuti pažnju na činjenicu da su ugroženi ljudi jednako važni članovi društva. Socijalna preduzeća mogu pružiti odlične mogućnosti za osobe sa… Read More

Continue Reading