Forrás: Pannon RTV, 2018-12-29

Nagybecskerekről 2018-ban többet lehetett hallani, mint a korábbi években. Čedomir Janjić polgármester évértékelője szerint ez azt mutatja, hogy jó úton haladnak.

Csökkent a munkanélküliek száma, hamarosan megoldódik a város ivóvíz-ellátása, tavaszra pedig az ipari övezetben elkezdődik a kínai gumiabroncs-gyár építése.

Čedomir Janjić polgármester legnagyobb sikerének azt tartja, hogy munkatársaival Nagybecskereket újra jó beruházási hellyé tette.

Čedomir Janjić, polgármester, Nagybecskerek: „Növekedett a kivitel, kimutatható a gazdasági termelés növekedése a korábbi évekhez képest. Az átlagfizetés a városban meghaladta a 46 ezer dinárt, és két évtized után jobbak vagyunk a vajdasági átlagnál. Több mint húsz telken folyik a lakások építése, amire 1989 óta nem volt példa.”

Nagybecskereken 1500 munkanélküli van, míg 2012-ben 12,5 ezren vártak munkahelyre. A foglalkoztatás terén egész Szerbiában a bánáti városban történt a legnagyobb előrelépés.

Čedomir Janjić, polgármester, Nagybecskerek: „Márciusban megkezdődik egy nagy beruházásnak a megvalósítása, ami a legnagyobb zöldmezős beruházás Szerbiában. Várhatólag már márciusban megtörténik a leendő gumiabroncs-gyár alapkövének a lehelyezése az ipari övezetünkben. Úgy gondolom, hogy a munkanélküliek száma tovább csökken.”

Nagybecskereken – a megengedett arzénmennyiség tízszerese miatt – 2004 óta nem használható a városi vízvezeték.

Čedomir Janjić, polgármester, Nagybecskerek: „Elkészült a víztisztító berendezés. Folyamatban van a próbaüzemeltetése. Mindenki láthatja a víz minőségének a javulását, amit majd a releváns intézmények véleményeznek harminc napon belül. Bízom benne, hogy a nagybecskerekiek végre egészséges csapvizet kapnak.”

A 2011-es népszámláskor Nagybecskereken 76511-en éltek, mintegy ötezerrel kevesebben, mint az előző népszámlálás alkalmával. Azóta ez a szám tovább csökkenhetett. A nagy elvándorlás ellenére továbbra is Bánát legnagyobb városa Nagybecskerek.

Megjegyzés: Gratulálunk Nagybecskerek város eddig elért eredményeihez, önkormányzatuk tevékeny munkájához. Kamaránk több éve szoros kapcsolatot tart fent Nagybecskerek Önkormányzatával, Gazdasági Kamarájával, vállalkozóival. A városban létesült új beruházások példát mutatnak arra, hogy van lehetőség Szerbiában, Vajdaságban piacképes befektetésekre. Partnerközvetítéssel igyekszünk további területeken is ezt elősegíteni a magyar vállalkozások számára.