A projekt címe: Fiatalok ösztönzése az innovációban és a vállalkozói szellemben való részvételre az ismeretátadások és az ösztöndíjak révén az SRB-HU határon átnyúló régióban.

Rövidítés: YoungInnov

Projektazonosító: HUSRB/1903/43/0037

Elkülönített forrásösszeg: 429 850 EUR

Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 365 372,50 EUR

A projekt kezdete: 2021.03.12

A projekt zárása: 2023.04.11

Vezető kedvezményezett: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület

1.kedvezményezett: Udruženje građana Leader+ Banatski Karlovac

2.kedvezményezett: Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara

Projekt leírása:

A projekt célja a kezdeményezési kultúra fejlesztése, a fiatalok főszereplőivé tétele, valamint kreativitásuk, merészségük és tehetségük fokozása a helyi aktivizmus és a társadalmi kohézió, állampolgárság és a szolidaritás, a fenntartható fejlődés és vállalkozói szellem iránt. A program különösen oktatási, technikai és pénzügyi támogatást kíván nyújtani a fiatalok számára a saját projektjeik megvalósításában, a kezdetektől a befejezésig. A nemformális és informális oktatás, valamint a kortárs tanulás révén a projekt fejleszti a fiatalok autonómiáját, egyéni és kollektív felelősségtudatát, elősegíti a társadalmi és szakmai beilleszkedésüket. Serkenti az alapvető kompetenciákat és készségeket, mint például az ötletek kifejezése, a projektek védelme, az alkalmazkodás a korlátok tükrében, a csapatmunka és az egyéni munka területein. A program módszertani forrásokat, képzést, weboldalt és tudományos segítséget nyújt a tevékenységek hatásainak nyomon követéséhez és értékeléséhez. Ágazatokon átívelő szerb – magyar nemzeti zsűri értékeli majd a projektjavaslatokat. A köz- és magánszféra közötti partnerség minden szinten elősegíti a program népszerűsítését és az eredmények terjesztését. Az ösztöndíj program kedvezményezettjeit a szakmai zsűri fogja kiválasztani. 48 hónapos lesz az ösztöndíj időtartama, amelyből 24 hónapot magyarországi kiválasztottak töltenek Szerbiában és 24 hónapot szerbiai kiválasztottak töltenek Magyarországon