EU HÍREK

Az EU hosszú távú költségvetése 2020 után

Az Európai Bizottság várhatóan 2018. május elején fogja el?terjeszteni az Európai Unió 2020 utáni új pénzügyi keretprogramjának hivatalos javaslatát. A Bizottság addig is folytatja a párbeszédet az érdekeltekkel a nyilvános konzultációkon keresztül. A polgárok március 8-ig mondhatnak véleményt arról, hogy megítélésük szerint az Unió mely területeken teremt leginkább értéket, és mely területekre kellene összpontosítania a beruházási forrásokat annak érdekében, hogy minden egyes befektetett euró a lehet? legnagyobb hatást érje el. Az új pénzügyi keret körül folyó viták során az egyik téma az Enterprise Europe Network jöv?je lesz.

2018. téli id?közi gazdasági el?rejelzés: stabil és tartós expanzió

Az euróövezetben és az EU-ban a növekedés üteme felülmúlta a várakozásokat. A becslések szerint 2017-ben az euróövezet és az uniós gazdaságok növekedése egyaránt 2,4%-os volt – ez az elmúlt évtizedben az eddigi leggyorsabb ütem. A 2018-ra és 2019-re vonatkozó növekedési el?rejelzések szintén magasabb értékeket jeleznek: az idei évre vonatkozóan 2,3%-ot, 2019-re vonatkozóan pedig 2%-ot. Ebben közrejátszik egyrészt az európai munkaer?piacok javulása és a különösen kedvez? gazdasági hangulat mellett jelentkez? er?teljesebb ciklikus lendület, másrészt pedig a globális gazdaság és kereskedelem vártnál komolyabb élénkülése.

Az üvegházhatású gázok csökkentése az EU-ban: nemzeti célkit?zések 2030-ra

A közös kötelezettségvállalási rendelet nemzeti célkit?zéseket határoz meg az üvegházhatású gázok csökkentésére, hogy az EU tartani tudja a párizsi klímamegállapodásban foglalt vállalásait. Amikor az EU meghatározta, hogy melyik tagállam mennyivel járul hozzá a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, figyelembe vette többek között a tagállamok GDP-jét is. Az egyes országok célkit?zései 2030-ra így 0%-tól 40%-ig terjednek (a 2005-ös adatokhoz képest), és együtt adják ki az uniós szint? 30%-os csökkentést. Eszerint Magyarországnak 7 százalékkal kell csökkenteni károsanyag-kibocsátását 2030-ra.

Nyugat-Balkán: jön az EU b?vítésének következ? hulláma?

Az Európai Unió hosszú távú tervei között mindig is szerepelt a nyugat-balkáni országok csatlakozása. Az elmúlt id?szakban sokat léptek el?re az országok ebbe az irányba, a bolgár uniós elnökségnek köszönhet?en pedig még tovább haladhat a folyamat, mivel Bulgária a következ? hat hónap egyik prioritásaként határozta meg a csatlakozást. Jelenleg Montenegró, Szerbia, Albánia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság tartozik a tagjelölt országok közé. Koszovót potenciális jelöltnek tekintik. Montenegró és Szerbia járnak élen a csatlakozási folyamatban. Montenegró 30 fejezetett nyitott meg, amelyek közül hármat feltételesen már le is zárt, Szerbia pedig 12 fejezetet nyitott meg és kett?t zárt le feltételesen. A többi ország egyel?re még a felkészülési fázisban van.

Megsz?nik a területi alapú korlátozás – egyszer?bb lesz online vásárolni

Jó hír az online vásárlóknak: 2018 végéig az EU eltörli a területi alapú korlátozást (geo-blokkolás) így könnyebb lesz vásárolni egy másik országban lév? cégt?l az interneten. A geo-blokkolás tipikus formája, amikor egy cég indoklás nélkül meggátolja az árucikkei interneten keresztüli vásárlását egy másik országból érkez? igény esetén és visszairányítja a felhasználót egy helyi áruházhoz, ahol azonban más áron kaphatók a termékek. Az Európai Bizottság több ezer weboldalt vizsgált meg az EU-ban, és megállapította, hogy a külföldr?l vásárlók csupán az esetek 37%-ában tudták valóban megvenni a terméket. Az esetek fennmaradó részében a felhasználók területi alapú tartalomkorlátozásba ütköztek.

Közbeszerzések: új iránymutatást tett közzé az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság új iránymutatást tett közzé, amely azt hivatott el?segíteni, hogy az uniós forrásokkal foglalkozó szakemberek könnyebben tudják biztosítani az uniós finanszírozású projektekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárások hatékonyságát és átláthatóságát. A dokumentum az eljárást megindító felhívás kidolgozásától és közzétételét?l kezdve az ajánlatok kiválasztásán és elbírálásán át a szerz?dés végrehajtásáig az eljárás minden egyes szakaszára vonatkozóan iránymutatással szolgál. Az új lehet?ségek sorát b?víti, hogy a szerz?dés odaítélésekor új szempontokat is figyelembe lehet venni annak érdekében, hogy a választás társadalmi felel?sségvállalást tanúsító cégekre és innovatív, környezetbarát termékekre essen.

Rekordszint? a foglalkoztatottság az EU-ban

A 20–64 évesek körében az EU foglalkoztatási rátája az elmúlt három év során folyamatosan n?tt, és 2017 harmadik negyedévében elérte a 72,3 százalékos arányt, vagyis az eddigi legmagasabb szintet. Mindazonáltal a tagállamok között továbbra is jelent?s különbségek vannak. A nemzeti foglalkoztatási ráta 58 százalék (Görögország) és 82 százalék (Svédország) között mozog. A jelentésb?l azt is kiderül, hogy a munkanélküliség az EU-ban állandó ütemben közelít a válság el?tti szinthez. A munkanélküliek száma mintegy 8,6 millióval csökkent a 2013. áprilisi csúcs óta, és 2017 decemberében 18 millió f? alatt maradt, ami 2008 novembere óta a legalacsonyabb szint.

Csökkenhet az EP létszáma a Brexit után

Jelenleg 751 képvisel?i hely van az Európai Parlamentben, ez a maximum, amit az uniós szerz?dések engedélyeznek. Az EP javaslata szerint a Brexittel felszabaduló 73 helyb?l 46 tartalékba kerülne egy esetleges EU b?vítéshez. 27 képvisel?i helyet az aránytalanul kevés képvisel?vel rendelkez? 14 tagállam között osztanák szét. Így 2019-ben a választható EP- képvisel?k száma összesen 705-re csökken. Magyarország nem kapna új helyet, továbbra is 21 képvisel?nk marad az EP-ben. Az Európai Parlament állásfoglalása kiemeli, hogy a változásokra csak akkor lesz szükség, ha az Egyesült Királyság valóban kilép az EU-ból.

ESEMÉNYNAPTÁR

2018.03.07.  A postai szolgáltatások jöv?je
Szervez?: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Merode Épület, 41 avenue de Tervuren

2018.03.07. A Energia Unió helyzetértékelése
Szervez?: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
Helyszín: Rue van Maerlant 2

2018.03.08. Díjmentes képzés: a szerz?i jogok nemzetköziesítésben betöltött szerepe
Szervez?: IPR Helpdesk
Helyszín: Eurochambres, 19/A avenue des Arts

2018.03.08. Mez?gazdaság: A nemzetközi kereskedelmi szabályok megváltoztatása
Szervez?: Régiók Bizottsága
Helyszín: 99 rue Beillard

2018.03.15-16. Your Europe, Your Say 2018
Szervez?: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard

2018.03.18. Üzleti környezet javítása az EU-ban: a KKV-k az uniós napirend fókuszában
Szervez?: Public Policy Exchange
Helyszín: Thon Hotel Brussels City Centre, 17 avenue du Boulevard

2018.03.20. A BREXIT következményei a kereskedelemre és a gazdaságra
Szervez?k: Eurochambres, Régiók Bizottsága
Helyszín: Régiók Bizottsága

2018.03.20. Magas szint? H2020 konferencia: Kulturális Örökség és Innováció
Szervez?: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan

2018.03.27. A Solvency II felülvizsgálata
Szervez?: Európai Bizottság
Helyszín: Charlemagne épület, 170 rue de la Loi

2018.04.13. Várhely Olivér értékelése a magyar választásokról a brit kamara brüsszeli EU képviseletén
Szervez?: Brit kereskedelmi és iparkamara brüsszeli EU Képviselete
Helyszín: 11 boulevard Bischoffsheim

2018.04.26. Eurochambres 60. születésnap
Szervez?: Eurochambres
Helyszín: Hotel Le Plaza, Boulevard Adolphe Max 118-126

2018.05.21-25. EU Zöld Hét 2018 – Zöld városok a zöld jöv?ért
Szervez?: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és számos európai helyszín

PÁLYÁZATOK

Pályázati felhívás 2018 – EAC/A05/2017 Erasmus+ program

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenyked? köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.

Elérhet? egy programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató), amely a legfontosabb dokumentum mindazok számára, akik részletesen tájékozódni szeretnének az Erasmus+ programról. A kiadvány teljes kör? tájékoztatással szolgál azokról a lehet?ségekr?l, amelyeket a magánszemélyek és a szervezetek igénybe vehetnek az Erasmus+ program támogatásával. A 2018. évi programkalauz magyar nyelven online változatban érhet? el.

A pályázatok benyújtására kit?zött határid?k a kulcsintézkedésekt?l függ?en 2018. február 1. és október 4. között vannak.

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávet?legesen 2 490,9 millió EUR.

Kreatív Európa – Média alprogram Európai videojátékok fejlesztésének támogatása

Ez a pályázati felhívás olyan, a közelmúltban sikert felmutató európai videojáték-gyártó vállalkozásoknak szól, amelyeket a benyújtási határid? el?tt legalább 12 hónappal törvényesen bejegyeztek. Támogatott tevékenység: Narratív, történetet elbeszél? videojátékok, a platformtól vagy a várható forgalmazási módszert?l függetlenül. A videojátéknak minden esetben kereskedelmi felhasználásra szánt játéknak kell lennie.

A pályázati felhívásnak egy határideje van. A támogatási kérelmet a pályázati felhívás közzététele és 2018. március 8. déli 12.00 óra (brüsszeli id? szerint) között kell benyújtani. A projekt id?tartama a tevékenység kezdetét?l számított 36 hónap.

Az alprogram teljes költségvetése 3,78 millió EUR. Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás vissza nem térítend? támogatásnak min?sül. A koncepció és az európai videojáték-projekt fejlesztéséhez 10 000 és 150 000 EUR közötti hozzájárulás adható (az addig a pontig tartó tevékenységekre, amikor a koncepció játszható prototípus vagy próbaverzió elkészültéhez vezet). Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás semmilyen esetben sem haladhatja meg a pályázó által benyújtott összes támogatható költség 50%-át.

FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

A Brexit következményei az uniós vállalkozásokra – hogy állnak a tárgyalások?

Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból az egyik legéget?bb probléma a brüsszeli napirenden. A Brexit kimenetele körüli bizonytalanság mind az európai, mind a brit cégeknek sok fejtörést és aggodalmat jelent. Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) napi szinten követi a Brexit körüli fejleményeket, hogy az uniós vállalkozásokat id?ben fel lehessen készíteni a változásokra. Az Eurochambres rendszeres munkacsoportüléseken konzultál az uniós szakért?kkel és így els? kézb?l értesül a legfontosabb tudnivalókról. Antonio Fernandez Martos, az Európai Bizottság Brexit szakért?i csoportjának munkatársa 2018. február elején ismertette a Brexit-tárgyalások jelenlegi állását.

2017 decemberében hosszas és nehéz tárgyalások eredményeként konszenzus született a Brexit- tárgyalások három központi kérdésében: az állampolgárok jogairól, az úgynevezett „válási számláról”, és az Írország és Észak-Írország közötti határellen?rzésr?l. Ezt követ?en, 2018. január elején megkezd?dött az Egyesült Királyság európai uniós kiválásáról szóló egyeztetések második szakasza.

A kiválási egyezményt már 2018 októberére véglegesíteni kellene, hogy a szigetország kilépésének tervezett, 2019. március 29-i id?pontjáig a ratifikációra is legyen elegend? id?. Az EU másfél éves átmeneti id?szakot adna az Egyesült Királyságnak a brit EU-tagság megsz?nése után. Ez azt jelenti, hogy másfél évvel az Egyesült Királyság tervezett európai uniós kiválása után, 2020. december 31-én zárnák le a bennmaradó tagállamok a Brexitet követ? esetleges átmeneti id?szakot. Az átmeneti id?szak hossza és az ideje alatt alkalmazandó feltételek heves viták tárgya az EU és Nagy-Britannia között.

A szigetországnak az átmeneti id?szakban is teljes kör?en be kellene tartania a közösségi jogot, beleértve az újonnan elfogadott szabályokat, eleget kellene tennie a költségvetési kötelezettségvállalásoknak (a briteknek annak ellenére is fizetniük kéne a „tagsági” díjat az EU közös kasszájába 2020 végéig, hogy 2019 tavaszán kilépnek), illetve alá kellene vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának. Mindeközben ugyanakkor már nem vehetne részt az uniós döntéshozatalban, tehát semmilyen uniós kérdésben sem lenne már szavazati joga.

Az Egyesült Királyság ezen átmeneti id?szakban is részese lenne a vámuniónak és az egységes piacnak, így nem kezdhetne kereskedelmi tárgyalásokat más tagállamokkal sem. Eszerint minden brit üzleti vállalkozás, “kicsi és nagy egyaránt”, az átmeneti id?szakban ugyanúgy folytathatja kereskedelmét az EU-val, mint most.

A brexit szakért? kihangsúlyozta, hogy az uniós vállalkozásoknak mihamarabb meg kell kezdeniük a felkészülést a brit kilépésre! A brit kilépés következményeinek értelmezéséhez az Európai Bizottság folyamatosan frissíti jogi háttéranyagait, amelyek jelent?s segítséget jelenthetnek a vállalkozások felkészítésében! Legyen szó vámokról, származási szabályokról, ipari termékekr?l stb., az Európai Bizottság részletes szakért?i anyagokban ismerteti a jöv?beli változásokat. A háttéranyagok folyamatosan frissülnek illetve b?vülnek, és az alábbi címen érhet?ek el: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en

Az Európai Bizottság a brit cégeket is igyekszik felkészíteni arra, hogyan alkalmazkodjanak Nagy-Britannia „harmadik országgá” válásához. Ha nem lesz megállapodás a brit kilépés utáni kapcsolatrendszerr?l a Brexit- tárgyalások végén, akkor az Európai Unió küls? országként fogja kezelni Nagy-Britanniát. A Financial Times brit gazdasági napilap szerint tizenöt brit gazdasági szektor részesült ilyen jelleg? felkészít? tájékoztatásban. A megkeresett ágazatok sora a gyógyszeripartól a tengerhajózási cégeken és az ásványvízgyártó vállalatokon át a közúti fuvarozókig és a légitársaságokig terjed. Ezeknek a vállalatoknak most brit hatósági m?ködési engedélyekre van szükségük, és ezek az engedélyek jelenleg még érvényesek az Európai Unióban is.

Az egyik legfontosabb pont tehát, hogy nem a 2019 tavaszi brit kilépésig, hanem az átmeneti id?szak végéig (a jelenlegi uniós ajánlat szerint 2020 végéig) kellene Nagy-Britanniának biztosítania az emberek unión belüli szabad mozgásának feltételeit. Mindez azt jelentené, hogy aki a 2019 tavasz és 2020 vége közötti brit kilépési átmeneti id?szakban érkezik a szigetországba, azt ugyanolyan uniós állampolgári jogok illetik meg, mint a bármelyik másik EU-s tagországban. (Cserébe a brit állampolgárok is ugyanolyan jogokat élveznének 2020 végéig minden más tagállamba érkezve).

London célja hosszú távon egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás megkötése az Európai Unióval.

Az Eurochambres 2018. március 20-án tartja következ? Brexit munkacsoport ülését a Régiók Bizottságában, Brüsszelben. Az ülés kiváló alkalom arra, hogy a kamarai szakért?k megosszák egymással a Brexittel kapcsolatos aggodalmaikat, valamint azt is, hogy tagállami és kamarai szinten milyen kezdeményezéseket tesznek ezen a területen.