EU HÍREK

Az európai szemeszter téli csomagja: megjelentek az országjelentések

Az Európai Bizottság közzétette a tagállamok gazdasági és szociális helyzetéről készített éves elemzését. A 27 országjelentés (a makrogazdasági kiigazítási program hatálya alá tartozó Görögország kivételével a tagállamok mindegyikére vonatkozóan készült ilyen) a Bizottság szakértőinek éves értékelését közli a tagállamok gazdasági és szociális állapotára vonatkozóan, beleértve az elmúlt években az országspecifikus ajánlások végrehajtása terén elért előrehaladást. Idén külön figyelmet kap a készségekkel kapcsolatos kihívások és a nemzeti szintű szociális védőhálók működésének elemzése.

Az Európai Bizottság válasza az acélra és alumíniumra vonatkozó amerikai korlátozásokra

Trump amerikai elnök március 1-jén bejelentette az Egyesült Államokba irányuló uniós acél- és alumíniumexportra vonatkozó további behozatali vámok bevezetését. A behozatali vámokat az acél tekintetében 25%-ban, az alumínium tekintetében pedig 10%- ban határozták meg. Az intézkedések elsősorban az amerikai belföldi ipart próbálják megvédeni a behozatali versenytől. Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Ezek az amerikai intézkedések kedvezőtlen hatással lesznek a transzatlanti kapcsolatokra és a globális piacokra. Ezenfelül megemelik a költségeket és csökkentik az acél és alumínium amerikai fogyasztóinak, többek között az e nyersanyagokat importáló ágazatoknak a választási lehetőségeit”.

Eurochambres állásfoglalás a 2020 utáni többéves uniós költségvetésről

Az Európai Bizottság 2018. február közepén ismertette az uniós költségvetés 2020 utánra javasolt irányvonalait. A mielőbbi megállapodás nemcsak politikai szempontból kívánatos, hanem gyakorlati szükségszerőség is. Az uniós finanszírozás partnereinek és kedvezményezettjeinek jogi és pénzügyi bizonyosságra van szükségük. Az Európai Bizottság a következő hónapokban fogja előterjeszteni az új hosszú távú uniós költségvetésre vonatkozó hivatalos javaslatát. Az európai kereskedelmi és iparkamarák szövetsége (Eurochambres) kiemelt figyelemmel követi a KKV-kat érintő uniós programokat (EEN, Erasmus for Young Entrepreneurs, Erasmus+).

Brexit: nyilvános az Egyesült Királyság kilépéséről rendelkező megállapodás tervezete

Az Európai Bizottság közzétette az Európai Unió és az Egyesült Királyság között az Egyesült Királyság kilépéséről megkötendő megállapodás tervezetét. Ez azért fontos, hogy legyen elegendő idő a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel folytatandó konzultációkra, ezt követően pedig az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásokra. Az ország 2019. március 30-án fog kilépni az Európai Unióból, ezt megelőzően pedig a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, valamint az Egyesült Királyságnak meg kell kötnie a kilépésről rendelkező megállapodást.

Fenntartható finanszírozásról szóló uniós stratégia

Az Európai Bizottság közzé tette a fenntartható finanszírozásról szóló stratégiáját. Az EU Párizsban elfogadott, 2030-ra szóló célkitűzéseinek eléréséhez – ideértve az üvegházhatású gázok kibocsátásának 40%-os csökkentését – megközelítőleg 180 milliárd euró összegű további beruházásra van szükség. A pénzügyi ágazat kulcsszerepet tölt be e célok elérésében, hiszen jelentős összegű magántőkét lehetne mozgósítani az ilyen fenntartható beruházások céljára. A Bizottság eltökélt szándéka, hogy az e területet érintő világszintű munka élére álljon, és segítse a fenntarthatóság- tudatos befektetőket a megfelelő projektek és vállalkozások kiválasztásában.

A késedelmes fizetések alakulása az EU-ban

Az Európai Bizottság továbbra is szorosan nyomon követi a késedelmes fizetések irányelv (Late Payment Directive) tagállami alkalmazását. Kevés információval rendelkezik ugyanakkor arról, hogy az EU közép-keleti (pl. Magyarország) és dél-keleti tagállamaiban mekkora sikerrel került az irányelv bevezetésre, csökkent-e a vállalkozói szektor küzdelme a késedelmes fizetésekre vonatkozóan. Az Eurochambres kéri a kérdéses országok tagkamaráit, hogy jelezzék, ha vannak erre irányuló statisztikai adataik, jelentésük. Olaszország ellen kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság az irányelv helytelen végrehajtása miatt. További információk

A Bizottság 1 milliárd eurós pénzügyi támogatást javasol Ukrajnának

Az Európai Bizottság új makroszintű pénzügyi támogatási javaslatot fogadott el, amelynek értelmében akár 1 milliárd euró támogatás nyújtható Ukrajna számára a gazdasági stabilizációhoz és a strukturális reformokhoz. Az EU eddig összesen12,8 milliárd eurót ajánlott fel az ukrajnai reformfolyamat támogatására. A Bizottság elismeri az ukrán hatóságok elmúlt években folytatott jelentős reformtörekvéseit, melyek olyan alapvető területekre is kiterjednek, mint az energiaügy, a közigazgatás, a szociális védőhálók, az államháztartási gazdálkodás és az igazságszolgáltatás.

Játékok és autók vezetik a veszélyes termékek listáját

Az Európai Bizottság közzétette 2017. évi jelentését a veszélyes termékek riasztási rendszeréről. A jelentés szerint a nemzeti hatóságok 2017-ben fokozott mértékben használták a riasztási rendszert, amelyben több mint 2 000 veszélyes termékre vonatkozó riasztást köröztettek. A jelentett és a piacról eltávolított veszélyes termékek listáját játékok – például a népszerű ujjpörgettyűk (handspinner) egyes modelljei – és gépjárművek (autók és motorkerékpárok) vezették. A rendszerben jelentett veszélyes termékek többsége az EU-n kívüli területről érkezett. az első számú származási ország Kína. Európai eredetű veszélyes termékekre 413 esetben (26%) érkezett bejelentés.

ESEMÉNYNAPTÁR

2018. március 18.   10:00-16:30

Üzleti környezet javítása az EU-ban: a KKV-k az uniós napirend fókuszában

Szervező: Public Policy Exchange

Helyszín: Thon Hotel Brussels City Centre, 17 avenue du Boulevard

 

2018. március 20.   8:30-20:30

Magas szintű H2020 konferencia: Kulturális Örökség és Innováció

Szervező: Európai Bizottság

Helyszín: Royal Museum of Arts and History

 

2018. március 20.   12:00-16:30

A BREXIT következményei a kereskedelemre és gazdaságra

Szervezők: Eurochambres, Régiók Bizottsága

Helyszín: Régiók Bizottsága, Rue Belliard 99-101 M

 

2018. március 27.   9:30-17:30

A Solvency II felülvizsgálata

Szervező: Európai Bizottság

Helyszín: Charlemagne épület, 170 rue de la Loi

 

2018. április 13.   12:30-14:00

Várhelyi Olivér, a Magyar Állandó Képviselet helyettes vezetőjének értékelése a magyar választásokról a Brit Kamara Brüsszeli EU Képviseletén

Szervező: Brit kereskedelmi és iparkamara brüsszeli EU Képviselete

Helyszín: 11 boulevard Bischoffsheim

 

2018. április 20.  14:30-16:00

Online szeminárium: AC4SME projekt

Monitoring & evaluating apprentices inside the SME: theory and practice

Szervezők: Cedefop, EGSZB, Európai Bizottság

Helyszín: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2 rue Van Maerlant

 

2018. április 26.   14:00-23:00

Ünnepi rendezvény az Eurochambres alapításának 60. évfordulója alkalmából

Szervező: Eurochambres

Helyszín: Hotel Le Plaza, Boulevard Adolphe Max 118-126

 

2018. május 21-25.

EU Zöld Hét 2018 – Zöld városok a zöld jöv?ért

Szervező: Európai Bizottság

Helyszín: Brüsszel és számos európai helyszín

 

2018. május 24-25.

Civil Társadalom Napok 2018

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard

 

2018. június 5-6.

European Development Days (EDD2018)

Szervező: Európai Bizottság

Helyszín: Tour & Taxis, 86 Avenue du Port

 

2018. június 5-7.

Fenntartható Energia Hét (EUSEW) 2018

Szervező: Európai Bizottság

Helyszín: Charlemagne Épület, 107 rue de la Loi

 

2018. november 12-16.

Nyersanyag Hét 2018

Szervező: Európai Bizottság

Helyszín: további információk hamarosan

PÁLYÁZATOK

Pályázati felhívás 2018 – EAC/A05/2017 Erasmus+ program

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.

Elérhető egy programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató), amely a legfontosabb dokumentum mindazok számára, akik részletesen tájékozódni szeretnének az Erasmus+ programról. A kiadvány teljes körű tájékoztatással szolgál azokról a lehetőségekről, amelyeket a magánszemélyek és a szervezetek igénybe vehetnek az Erasmus+ program támogatásával. A 2018. évi programkalauz magyar nyelven online változatban érhető el.

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők a kulcsintézkedésektől függően 2018. február 1. és október 4. között vannak.

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávet?legesen 2 490,9 millió EUR.

10 éves a REACH rendelet – hogyan tovább?

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló uniós rendelet (a továbbiakban: REACH-rendelet) 2007-ben lépett hatályba. Az Európai Bizottság szerint az elmúlt 10 évben a REACH- rendelet jelentősen növelte az emberi egészség és a környezet védelmének mértékét, és elősegítette az állatkísérletek alternatíváinak térnyerését. A REACH-ről 2018 márciusában közzétett jelentés szerint a rendeletnek köszönhetően az uniós vállalkozások és hatóságok gondoskodni tudnak a vegyi anyagok biztonságos használatáról és a veszélyes anyagok fokozatos kivonásáról. Ugyanakkor új intézkedésekre van szükség a rendelet végrehajtásának további megkönnyítésére. Az Európai Bizottság most közzétette erre vonatkozó új javaslatait is.

A REACH-rendelet elvileg minden vegyi anyagra alkalmazandó: nem csupán az ipari folyamatokban felhasználtakra, hanem a mindennapi életünk során, például a tisztítószerekben, a festékekben, az árucikkekben, mint pl. ruhákban, bútorokban és elektromos berendezésekben felhasznált anyagokra is. Következésképpen a rendelet hatással van a vállalatok többségére Európa-szerte, még olyanokra is, amelyek nem is gondolják, hogy vegyi anyagokkal van dolguk.

A „szennyező fizet” elvvel összhangban a rendelet értelmében a bizonyítás terhe az iparra helyeződött át, amely ily módon az ellátási lánc teljes egészében felelős a vegyi anyagok biztonságáért. A vállalkozásoknak meg kell határozniuk és kezelniük kell a vegyi kockázatokat, és be kell mutatniuk, hogy az anyagokat hogyan lehet biztonságosan használni. A REACH-rendelet új együttm?ködési formákat írt elő a vállalkozások között, az ellátási lánc egészében javította az információáramlást, és olyan eszközök kerültek kifejlesztésre, amelyek iránymutatással szolgálnak a vállalatok és a hatóságok számára, és segítik őket a végrehajtásban. A REACH-rendelet 40 különböző jogszabályt egyetlen rendelettel váltott fel, és összhangba hozta az elmúlt évtizedekben a vegyi anyagokra vonatkozóan elfogadott jogszabályokat.

A regisztráció 2009-ben kezdődött és az első regisztrációs határidő 2010-ben volt. 2018. május 31. a végső határideje annak, hogy a vállalkozások nyilvántartásba vetessék az évente egy tonnát meghaladó mennyiségben gyártott, importált vagy az uniós piacon forgalomba helyezett összes vegyi anyagot.

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos nyilatkozata szerint a REACH-rendelet a vegyi anyagok szabályozása terén a világ legkorszerűbb és legátfogóbb rendelete. Számos ország döntött úgy, hogy az uniós példára támaszkodva dolgozza ki a vegyi anyagokra vonatkozó saját szabályozását. A REACH-rendelet hatással volt például Korea és Kína jogszabályaira is. Fontos, hogy az EU biztosítsa, hogy az uniós gyártók ne szembesüljenek versenyhátránnyal a nem uniós gyártókkal szemben, és ehhez különösen azt kell szem előtt tartani, hogy a behozott áruk megfeleljenek a vegyi anyagokra vonatkozó uniós szabályoknak.

A REACH-rendelet konkrét eredményei Az Európai Bizottság véleménye szerint a hatálybalépése után mintegy 10 évvel a REACH-rendelet teljes mértékben m?köd?képes és eredményes a kitűzött célok elérésében. Bár a célkitűzések megvalósítása terén elért haladás elmarad a kezdeti várakozásoktól, a tapasztalatok megszerzése révén folyamatosan javul.

• Káros vegyi anyagok betiltása: 18 korlátozást adtak ki különböző anyagcsoportokra: ilyenek például a fogyasztói termékekben található króm, nikkel és ólom, a vásárlási bizonylatokon használt endokrin károsító anyag, a biszfenol-A vagy a textiltermékekben található, a vízi környezetre mérgező hatású nonil-fenol vegyületek.

• Legveszélyesebb anyagok („különös aggodalomra okot adó anyagok”) biztonságosabb alternatívákkal történő felváltása: Eddig 181 vegyi anyag esetében állapították meg, hogy azoknak súlyos hatása lehet az emberi egészségre és a környezetre, és ezek közül 43 szerepel a „REACH engedélyköteles anyagok jegyzékében”. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások csak engedély megszerzése után használhatják ezeket, és amint megfelelő alternatívák állnak rendelkezésre, fokozatosan ki kell őket vonni a használatból.

• Nem állatokon végzett kísérletek: A REACH-rendelet célja, hogy a vegyi anyagok veszélyeinek felmérésére alternatív, nem állatokon végzett vizsgálatok kerüljenek alkalmazásra, és ezáltal csökkenjen az állatkísérletek szükségessége. 2012. és 2016. között a Bizottság mintegy évi 40 millió eurót biztosított az ilyen alternatív módszerekkel kapcsolatos kutatások támogatására.

• A vegyi anyagok biztonságára vonatkozó átfogó adatállomány az uniós egységes piacon: A REACH- rendelet szerinti nyilvántartásba vételi eljárás keretében eddig több mint 17 000 anyagra vonatkozóan sikerült információt gyűjteni, amely információk az EU-ban gyártott és használt legfontosabb vegyi anyagok nyilvántartásba vételére vonatkozó 65 000 regisztrálási dokumentációból származtak. Ennek köszönhetően az ellátási lánc egészében javult a kommunikáció és az átláthatóság, ami lehetővé tette Európa számára, hogy jobban kezelje a vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatokat, és gondoskodjon a vegyi anyagok belső piacának további harmonizálásáról.

FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

A fogyasztók, a munkavállalók és a környezet fokozottabb védelme érdekében az Európai Bizottság most egy sor új konkrét intézkedést javasol a REACH-rendelet végrehajtásának javítása érdekében. Ezen intézkedések célja a vállalkozások által benyújtott regisztrációs dossziék minőségének javítása, az engedélyezési eljárás egyszerűsítése és az uniós és nem uniós vállalatok közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása.

A Bizottság továbbá fokozott támogatást kíván nyújtani a kkv-knak a megfelelés terén, és javítani kívánja a nemzeti hatóságok általi végrehajtást. A kis- és középvállalkozások jobban ki vannak téve a REACH-rendelet hatásainak, mint a nagyvállalatok, mivel korlátozott pénzügyi és emberi erőforrások állnak rendelkezésükre, különös tekintettel a 2018-as regisztrációs határidőre – amely várhatóan sokkal több kkv-re fog vonatkozni, mint a korábbi regisztrációs határidők.

Az Európai Bizottság a REACH-felülvizsgálat eredményeit és utánkövetési intézkedéseit egy 2018 júniusára tervezett nyilvános konferencián fogja megvitatni az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és az érdekelt felekkel.