Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról
Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014-
2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul
meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerben” végrehajtva a
Program különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi Csongrád és
Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska,
Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.
A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének
javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a
közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti
fenntarthatóságához és biztonságához.
További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.