O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija
Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog
perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog
sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte
saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u
Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni
Banat i Srem u Srbiji. Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet
života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet,
kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.
Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com.