Interreg plakát

Pannon RTV/Tímár Zsolt

Kako se uključiti u treći ciklus Intereg-IPA program saradnje Mađarska – Srbij

Administracija Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija organizuje seminare za realizaciju Trećeg poziva. Na raspolaganju 10,38 miliona evra.

Za treći poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija rok ističe 30. septembra, a administracija programa za zainteresovane korisnike,sa obe strane mađarsko-srpske granice organizuje seminare radi lakšeg snalaženja i pripreme dokumenata. Na raspolaganju je 10,38 miliona evra, a rok za podnošenje prijave je 30.septembar.

Podnosiocima predloga projekata biće predstavljen proces podnošenja prijave, kao i karakteristike i ciljevi Programa. Predviđene su direktne konsultacije ali i umrežavanje potencijalnih partnera u projektu.

Info dani će u Srbiji biti održani u Novom Sadu 14. avgusta, a u Subotici, 28. avgusta 2019. godineod 09:30 do 16:00

Neophodno je da se zainteresovani registruju pre događaja putem email-a na adresu: dban@interreg-ipa-husrb.com, precizirajući  seminar na kome žele da prisustvuju, ime organizacije i ime učesnika, a agenda ovih događaja se može preuzeti na internet stranici Programa www.interreg-ipa-husrb.com.

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija koji se sufinansira putem evropskog IPA fonda namenjen je projektima koji imaju za cilj da ostvare pozitivan uticaj na pogranični region u okviru jednog od četiri prioriteta:

—    Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika;

—    Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži;

—    Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa;

—    Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama.

Obavezno je da se finansirani projekti implementiraju u okviru oblasti, koja uključuje županije Čongrad i Bač-Kiškun u Mađarskoj i okruge: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Takođe je neophodno da programi subjekata koji apliciraju sadrže „prekogranični elemenat” – odnosno da partnerski nastupaju najmanje po jedna  neprofitna organizacija  iz Mađarske i Srbije i to da se zajednički prijavljuju i zajednički primenjuju program ukoliko im se odobri novac.

Prijave se mogu podneti do 30. septembra isključivo onlajn, a sve informacije su dostupne  na stranici www.interreg-ipa-husrb.com , uz stručnu podršku administracija za sve subjekte.

Na internet stranici  dostupan je i elektronski alat za pronalaženje partnera sa druge strane granice.

U ovom ciklusu na raspolaganju je 10,38 miliona evra, a inače Ukupan doprinos EU za Interreg-IPA  CBC Mađarska–Srbija program iz IPA fonda je 65.124.000 evra. Uzimajući u obzir nacionalnog partnera i doprinos individualnih partnera na projektima, ukupan budžet Programa iznosi 76.616.474 evra — saopšteno je iz administracije Interreg-IPA programa.